NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Očistimo svet 2020 - popis blagovnih znamk
celotna Slovenija
Osrednjeslovenska regija
4. 9. - 3. 10.
/
Odgovorna poraba in proizvodnja
Čistilna akcija
Akciji Očistimo svet, ki bo potekala 19. septembra, se ponovno pridružuje tudi globalno gibanje Break Free From Plastic, ki si prizadeva za zmanjšanje plastičnega onesnaževanja. Slovenijo v mreži 236 organizacij s celega sveta zastopamo Ekologi brez meja, ki že tretje leto zapored vabimo organizacije in posameznike k popisu blagovnih znamk.

Vabljeni, da nam tudi letos pomagate identificirati tiste proizvajalce, blagovne znamke in vrste plastike, ki najpogosteje onesnažujejo naše okolje. Ekologi brez meja organiziramo voden popis 19. septembra v sklopu akcije Za naravo ob Sočo. Več informacij tukaj.

Popis pa seveda lahko izvedete tudi posamezno ali v skupinah. Odpadke lahko pobirate in popisujete na primer na obali, ob rekah, v bližini vaše šole ali podjetja … Popis lahko opravite celo doma in analizirate odpadke v vaših zabojnikih za embalažo. Vsak podatek šteje, saj lahko le na ta način učinkovito nagovorimo proizvajalce k spremembi miselnosti, tehnologij in praks. Slovenski podatki bodo združeni z globalnimi in bodo služili za ukrepanje tako na lokalni kot mednarodni ravni.

Navodila
Za beleženje podatkov uporabite obrazec na tej povezavi. Zbiranje podatkov poteka do 3. oktobra 2020 na naslovu info@ocistimo.si ali Ekologi brez meja, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana.

Priporočamo vam, da najprej očistite predvideno območje in ločeno zberete vse odpadke. Posvetite se plastičnim odpadkom, ki jih ločite na različne kupe po tipu plastike (PET, PP, PS …) in nato znotraj tega še po blagovni znamki. Nato preštejte kose odpadkov in podatke zapišite v popisni list. V pomoč vam bo slikovni ključ in video posnetek v nadaljevanju: https://youtu.be/_iw5qjqmDzE.

Poleg popisnih listov vas vabimo, da nam pošljete tudi fotografije poteka vašega popisa.

Popis blagovnih znamk z namenom pritiska na proizvajalce za odmik od netrajnostnih praks
Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Ekologi brez meja
/
Katja Sreš
040 255 433
katja.sres@ocistimo.si
https://www.facebook.com/events/619650935638285
Vodstvo po razstavi Videnje 20/20
Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
16.30-17.30
Zmanjšanje neenakosti
Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor
Razstava sodobne indonezijske fotografije pripoveduje večplastne zgodbe. Tudi zgodbo o tem, kako je lahko fotografska pripoved močno družbeno, kreativno in komunikacijsko orodje, ki ponuja priložnost za učenje in ozaveščanje drugačnosti in skupno spreminjanje na poti k skupnosti, ki si jo želimo.
Vodstvo pa razstavi si želi biti tudi dialog o videnem in navdih za razmislek o mogočih osebni korakih, ki bodo pripomogli k zmanjšanju neenakosti v družbi.
/
Galerija Jakopič, Muzej in galerije mesta Ljublajne
Galerija Jakopič, Muzej in galerije mesta Ljublajne
Janja Rebolj
051234582
janja.rebolj@mgml.si
https://mgml.si/sl/galerija-jakopic/events/831/2020-09-19/16-30/dnevu-za-spremembe-se-pridruzujemo-z-vodstvom-po-razstavi-videnje-2020-skupnost/
Kaj je dobro in je lahko še boljše za ljudi in planet?
Gameljne
Osrednjeslovenska regija
19.9.2020
10:00 - 13:00
Trajnostna mesta in skupnosti
Čistilna akcija
Na dogodku bomo s čistilno akcijo skupnostno poskrbeli za urejeno okolico in igrišča v Gameljnah (Športni park Gameljne) na katerih se družimo. Z mladimi in starejšimi občani bomo poskrbeli za naravo, uredili bomo klopce, ob druženju pekli palačinke in s skupnimi močmi posadili sadike dreves ter s tem naravi vrnili to, kar nam ona daje.
Povezati skupnost, poskrbeti za naravo in za medgeneracijske odnose.
15 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Mladi zmaji
Ulični zmaji, Ljuba&Drago, Mestni inkubator
Petra Filipič
041/957-235
petra.filipic@mladizmaji.si
https://www.facebook.com/events/539801043561017; https://www.mladizmaji.si
Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor
Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
14.09.2020
10.00 -14.00
Mir, pravičnost in močne institucije
Posvet/okrogla miza
Akcija je nadaljevanje naših aktivnosti za promocijo Agende 2030 z novim in bolj učinkovitim, integrativnim pristopom uporabne javne etike k zagotavljanju varnosti v šolskem in širšem družbenem prostoru. Udeležencem (M/Ž) bomo predstavili in brezplačno razdelili izvod monografije "Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja", katero smo z istim namenom akcije "Dobro za ljudi in planet" pripravili skupaj z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Akcijo bomo sklenili s skupno razpravo, okroglo mizo o varnosti šolskega prostora v okviru lokalne skupnosti in nacionalne politike javne varnosti.

Izkušnje s COVID-19 so z vso težo posledic potrdile, da sodobnih varnostnih in drugih družbenih izzivov z mnogimi dejavniki tveganja, od naravnih nesreč in epidemij do odklonskih ravnanj ljudi ni več mogoče obvladovati na klasičen način s premočrtnim, enostranskim razmišljanjem in delovanjem. Z našo akcijo ponujamo nov in bolj učinkovit, integrativni pristop. Ta je z Agendo 2030 v svetovnem merilu vse bolj uveljavljen v različnih ustanovah, vključno s šolstvom. Tako si pedagoška stroka in zaposleni tudi v našem šolstvu že leta prizadevajo za razvoj vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja. Kar je pri naši akciji dodana vrednost njihovim prizadevanjem, je integrativni pristop uporabne javne etike. Po sprejetju prenovljene Resolucije o strategiji nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji (ReSNV-2/2019) je integrativni pristop vgrajen v same temelje našega varnostnega sistema, državne in javne varnosti. Pri vsem tem pa so vrednote družbe znanja, vzgoje in izobraževanja ključne: "Ne le za sedanje, temveč tudi za prihodnje rodove!".
Po zgledu 16. cilja Agende 2030 ponuditi nov in bolj učinkovit, integrativni pristop uporabne javne etike na vseh ravneh in področjih družbe prihodnosti.
25
Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, skupina Ženske za mir in varnost - "Women Peace and Security Slovenia"
Bećir Kečanović
070 828 886
becir.kecanovic@irvd.si
Akciji lahko sledite na povezavi: http://www.irvd.si/
Izmenjevalnica
Humanitarni center Rdečega križa Ljubljana, Tržaška c. 132, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
18. 9. 2020
14.00-19.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Vabljeni na dogodek blagovne menjave! Prinesite hrano in izdelke za higieno in jih izmenjajte za rabljena oblačila in predmete.
Izmenjevalnica je prostovoljski projekt Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ljubljana. Ideja Izmenjevalnice se je oblikovala zaradi, na eni strani, velike količine doniranih rabljenih oblačil, ki so v Humanitarnem centru ostajala (oz. bila odpeljana v predelavo drugam) in enoličnosti prehranskih paketov pomoči Rdečega križa na drugi. IZM je neke vrste pretvornica: z vašim obiskom pretvorimo eno obliko donacij (tj. oblačila), ki je je dovolj oz. preveč, v hrano in izdelke za higieno, ki jih zmerom primanjkuje. Tako določenemu odstotku oblačil podaljšamo rok trajanja, obogatimo prehranske pakete pomoči in vzpostavljamo alternativo množični potrošnji: vzpostavljamo trajnostno, ekološko, dostopno in solidarnostno platformo.

IZM temelji na pošteni menjavi, krepitvi solidarnosti in spoštovanju sočloveka. Sloni na principu ponovne uporabe, odgovornosti do soljudi in okolja ter trajnostnega ravnanja.
Dogodek blagovne menjave
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
/
Tjaša Bratuš
01 62 07 291, 040 781 589
izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si
https://www.facebook.com/izmenjevalnica
Sprehod s Kapljico
Informiranje po centru Ljubljane (različne lokacije)
Osrednjeslovenska regija
19.9.2020
17:30-19:30
Čista voda in sanitarna ureditev
Drugo
Glede na to, da je naše terensko delo z uporabniki usmerjeno tudi v informiranje o tem, kako pomembna je hidracija telesa, bi bila rdeča nit naše tokratne akcije v okviru Dneva za spremembe 2020, usmerjena na tematiko vode oziroma brezplačnega dostopa do nje.
Ustrezna hidracija je za telo ključnega pomena, da se posameznik fizično in psihično dobro počuti. Še toliko bolj pomembna je pravilna hidracija z vodo, v kolikor se odločimo, da bomo pili alkohol, ki je diuretik in odvaja vodo iz telesa.
Mlade bomo informirali o tem, da so pozorni, da v vmesnem času, ko pijejo alkohol, pijejo tudi vodo oziroma poskrbijo za hidracijo, ko se vrnejo domov iz druženja, kjer so pili alkohol. Mlade bosta informirala terenska delavca skupaj z našo maskoto Kapljico, ki bo delila brezplačne Izberi sam vode.
S to akcijo želimo med drugim na simbolni in deklarativni ravni opozoriti tudi na pravico do brezplačne, pitne vode, ki žal ni samoumevna in se lepo vklopi v trajnostne razvojne cilje. Menimo, da lahko s tovrstnim pristopom z mladimi odpiramo aktualne debate.
Informiranje mladih
2
Program Izberi sam (združenje Drogart)
/
Lara Godec
01 439 72 70
lara.godec@drogart.org
na našem FB/IG profilu
Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše
Kamnik
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
8.00 - 12.00
Trajnostna mesta in skupnosti
Medgeneracijske aktivnosti
Promocija prostovoljstva in občinskega projekta »Razvoj občinskega modela za pomoč starejšim v občini Kamnik«
Srečanje prostovoljskih skupin vseh generacij, soustvarjanje dneva odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše, priključitev vseslovenski akciji Dobro za ljudi in planet.
Vključujoči razvoj prostovoljstva za pomoč starejšim in posredno za vse generacije in lokalno okolje
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod Oreli
Občina Kamnik, OŠ Stranje
Martina Ozimek
040693088
martina.ozimek@guest.arnes.si
http://www.kamnik-starejsi.si/
Nasmeh za starostnike
Kočevje
Osrednjeslovenska regija
Dlje časa
Neomejeno
Zdravje in dobro počutje
Druženje in obiski
Ker zaradi razmer ne moremo obiskati starostnikov v domovih za ostarele ali na njihovih domovih, jih bomo razveselili s posnetkom. Učenke in učenci bodo varovance pozdravili, jim zaigrali na instrumente, ter prebrali nekaj pesmi in lepih misli.
Polepšati dan starostnikom v negotovem času, ko so še posebno osamljeni.
8
Tinkara Hodnik
OŠ Ob Rinži in lokalni zavodi
Tinkara Hodnik
041233200
tinkara.hodnik@gmail.com
/
Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje
Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
18.9.2020
9.00 do 15.00
Zdravje in dobro počutje
Športne aktivnosti in rekreacija
V okviru skrbi za zdrav način življenja bomo izvedli pohod v okolici Ljubljane.
Ozaveščanje o zdravem načinu življenja in pomenu gibanja.
2 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zaposleni v dnevnem centru Šent Ljubljana
Po želji organizacije iz lokalnega okolja
Katja Štucin
041312811
katja.stucin@dc.sent.si
https://www.facebook.com/sentljubljana
Vzemi in daj
Ljubljana - center
Osrednjeslovenska regija
18. 9. 2020
10.00 - 12.00
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
V središču Ljubljane bomo širili dobro voljo in medsebojno solidarnost Na primernih površinah bomo lepili liste "Vzemi, kar potrebuješ", od koder bodo mimoidoči lahko odtrgali listek - objem, kava, mir, nasmeh ipd. Na drugi strani listka bo navodilo, da naj izbrano podarijo sebi in še eni osebi. "Ko ljubezen delimo, jo množimo!".

Polepšati dan ljudem, narisati nasmeh,širiti pozitivno energijo, ljudi spomniti na medsebojno solidarnost.
5 - 10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Slovenska fundacija za UNICEF
/
Aida Hajdarević
031 510 200
aida.hajdarevic@unicef.si
/
Očistimo okolico cigaretnih ogorkov
Ljubljana in okolica
Osrednjeslovenska regija
19.09.2020
cel dan
Zdravje in dobro počutje
Čistilna akcija
Posamezniki in družine se bodo podali na »lov« za cigaretnimi ogorki. Odpravili se bodo na sprehod po mestu ali parku, odšli na izlet ob reko ali na bližnji hrib ter pobirali cigaretne ogorke.
Pripravili bomo plakate, ki jih bodo šole lahko razobesile, letake, ki jih bodo prostovoljci razdeljevali na ulicah in s katerimi bomo osveščali ljudi o škodljivosti zavrženih ogorkov in jih spodbudili, da se pridružijo akciji.
Na Facebook strani bomo kreirali Dogodek in ga promovirali tudi preko drugih spletnih medijev.
Motivacija bo nagradna igra. Pogoj za sodelovanje bo slika nabranih ogorkov v plastenki. Nagrada se bo izžrebala.
Očistiti okolico cigaretnih ogorkov; osveščati ljudi; medgeneracijsko druženje
3 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod IZRIIS
Osnovne in srednje šole Ljubljana
Katja Kmetec
031 612 465
zavod.izriis@gmail.com
FB Zavod IZRIIS
(Med)kulturna tržnica
Ljubljana Vič – dvorišče Slovenske filantropije
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
10h - 14h
Zmanjšanje neenakosti
Drugo
Priredili bomo kulturno tržnico, kjer se bodo na stojnicah predstavila formalna in neformalna združenja, ki vključujejo migrante in begunce. Ob tem pripravljamo bogat spremljevalni program, ki bo vključeval hrano, pijačo, glasbo in ples različnih kultur.
Povezati formalna in neformalna združenja, ki vključujejo migrante in begunce, z njihovo ciljno skupino in jih predstaviti širši javnosti.
10
Slovenska filantropija
Kva Kvačkaš
Jasna Rajnar Petrović
069955824
jasna.rajnar-petrovic@filantropija.org
/
+Urbano vrtičkanje z babico in dedkom
Ljubljana, Bežigrajska soseska 3 / BS 3
Osrednjeslovenska regija
18. 9. 2020
8.00 - 12:00
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in Dnevni center aktivnosti za starejše izvajata medgeneracijski prostovoljski projekt Urbano vrtičkanje z babico in dedkom. Namen projekta je združevanje generacij preko skupne aktivnosti - vrtičkanja. Na skupnostnem vrtu, ki se nahaja v bežigrajski soseski BS 3 bo v okviru Dneva za spremembe potekala skupnostna delovna akcija, kjer prostovoljci ustvarjajo skupnosti vrt, se učijo novih znanj in veščin in rušijo stereotipe in predsodke o določenih (ranljivih) družbenih skupinah.
Krepitev medgeneracijskega sodelovanja, samooskrbe in zdravega načina življenja
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in Dnevni center aktivnosti za starejše Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše Ljubljana
Amir Crnojević
01 24 20 605
amir.crnojevic@zod-lj.si
/
Hoja za trajnostno mobilnost in zdravje
Ljubljana, Koseški bajer
Osrednjeslovenska regija
Petek, 18. 09. 2020
od 10.30 do 12.30
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
Starejši in učenci 5. razreda O. Š. VALENTINA VODNIKA, Ljubljana, se bomo skupaj odpravili in sprehodili okoli Koseškega bajerja.

Pri postanku na ciljni točki, bo izveden kratek program na temo varovanja okolja, trajnostnemu razvoju in zdravemu način življenja
Pri povratku se bomo ustavili pri vsaki točki PEŠBUS-a, ki so na naši poti in se seznanili z namenom tovrstnih postaj.
Spodbuditi trajnostno mobilnost in zdrav življenski slog, s poudarkom na varovanju narave.
40-50 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
DRUŠTVO SENIOR, SMOLETOVA UL. 18, LJUBLJANA
O. Š. VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA
Kovačič Donka
064 199 095
senior.drustvo365@gmail.com
https://www.drustvosenior
Jaz in ti - skupaj za manj smeti
okolica Kunaverjeve 2
Osrednjeslovenska regija
17.9.2020
14.00 do 17.00
Podnebni ukrepi
Čistilna akcija
Čistilna akcija okoli blokov na Kunaverjevi z medsosedskim druženjem in spoznavanjem drug drugega med skupnim delom. Zaključek s pogostitvijo in aktivno medgeneracijsko delavnico ter pogovorom o življenjskem slogu s katerim bi za seboj pustili manj smeti.
medgeneracijsko ozaveščanje o pomenu ustvarjanja manj smeti
5 do 10 prostovoljcev, neomejeno udeležencev (predvidoma do 100) Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod MISSS
OŠ Dravlje, ČS Dravlje, DCA Ljubljana - Dravlje, Dom starejših občanov Ljubljana Šiška
Urša Oven
051 300 380
dnevni.center@skupajvskupnosti.si
https://www.facebook.com/skupajvskupnosti/notifications/
SKUPAJ ZMOREMO VSE
OŠ LIVADA, Ulica Dušana kraigherja 2, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
18.9.2020
8.20 - 9.05
Zmanjšanje neenakosti
Medgeneracijske aktivnosti
Starejši učenci so se odločili, da bodo za učence prvega razreda oblikovali igre, ki bodo spodbujale vključevanje migrantov, socialno vključevanje in sodelovanje ter spoštovanje med različno starimi učenci. Ker virus ubija socialno vključenost in komunikacijo, bomo izvedli igre na igrišču, kjer se bomo družili, spoznavali in se povezovali.
Skozi igro do zmanjševanja socialne neenakosti
30
OŠ Livada, Ljubljana
/
Natalija Veselič Martinjak
031 645 596
natalija.veselic-martinjak@guest.arnes.si
https://www.google.com/search?q=o%C5%A1+livada+ljubljana&oq=o%C5%A1+livada&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l3j69i61l3.4804j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Dobro za nas, živali in planet
Osnovna šola Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
18. 9. 2020
8. 00 do 13.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Posredovalnica veščin
V petek, 18. 9. 2020, bodo učenci 8.C razreda imeli delavnice v prvi triadi.
Delavnice bodo na temo, kako doma izdelati učinkovito pralno masko za obraz.
Varovanje okolja, odgovorna potrošnja in uporaba, trajnostna naravnanost
22
Osnovna šola Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana
Slovenska filantropija
Ana Stranščak, Maruša Majhen
01/2566161
marusa.majhen@osvic.si
www.osvic.si
Dobro za nas, živali in planet
Osnovna šola Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
18. 9. 2020
8. 00 do 13.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Posredovalnica veščin
Učenci 7.c razreda bodo imeli delavnice za prvo triado Osnovne šole o domači izdelavi, učinkovite in trajnostne maske za obraz.
Trajnostni razvoj, varovanje okolja, odgovorna poraba in potrošnja
27
Osnovna šola Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana
Slovenska filantropija
Maruša Majhen
012566161
marusa.majhen@osvic.si
www.osvic.si
Dan za spremembe
Park pri Mercatorju Pod Naklom, Logatec
Osrednjeslovenska regija
19.9. 2020
8.00-11.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
V centru Logatca bomo skušali udeležence privabiti z naborom različnih aktivnosti, ki bodo trajnostno naravnani, ki bodo spodbujali starejše k aktivnemu staranju, na delavnicah se bomo spoznali z različnimi načini ponovne uporabe, družbeno aktivno kvačkali, posredovali misli, ki bodo ljudi napeljevali k pozitivnim spremembam. Na voljo bodo: joga na prostem za starejše, delavnica izdeovanja svečk iz odpadnega olj, izdelava paste za čiščenje kopalnic iz naravnih sestavin, izdelovanje vrečk oz. torbic iz odsluženih majic, izdelovanje origamijev s pozitivnimi mislimi.
Kako z majhnimi koraki narediti veliko za okolje, svoje bližnje in sebe.
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
medgeneracijski center Hiša Sadeži družbe Logatec
UTŽO Logatec, inciativa Prijazni do okolja
Saša Musec Čuk
070 892 903
hisa-logatec@filantropija.org
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbelogatec/
VIŠNJANSKA IZMENJEVALNICA
PARKIRIŠČE PRI VRTCU POLŽEK
Osrednjeslovenska regija
18. - 25. 9. 2020
akcija poteka na spletu
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Na facebook strani Turističnega društva Višnja Gora je odprta skupina Višnjanska izmenjevalnica - za izmenjavo in podarjanje stvari.
Spodbudti daljšo uporabo predmetov, spodbujati medsebojno solidarnost in povezanost.
6 - 8 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
TURISTIČNO DRUŠTVO VIŠNJA GORA
-
Marijeta Lovrić Simoniti
040 827 081
marijetalovricsimoniti@yandex.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=turisti%C4%8Dno%20dru%C5%A1tvo%20vi%C5%A1nja%20gora&epa=SEARCH_BOX
SPREHOD ZA SPOMIN
Ploščad pred Narodno galerijo v Ljubljani
Osrednjeslovenska regija
19.09.2020
10:00 - 12:00
Zdravje in dobro počutje
Osveščevalna akcija
Sprehod za spomin se je začel na pobudo ADI leta 1994. Organizira se po celem svetu, da bi skupaj opozorili na vedno večji problem demence in naraščajoče število bolnikov. Spominčica bo 19.septembra organizirala v Ljubljani, pred Narodno galerijo ob 10.uri Sprehod za spomin, s katerim želimo opozoriti na problem demence in prispevati k reševanju tega problema.
Zaradi letošnje situacije v zvezi z virusom COVID-19, bo Sprehod za spomin potekal drugače, skladno s priporočili NIJZ.
Na ta dan bomo s srečanjem pred Narodno galerijo in kulturnim programom obeležili svetovni dan Alzheimerjeve demence, ki je 21.septembra.
Oblečeni bomo v modre majice - barvo Spominčice in si nadeli vijolično pentljo, ki je svetovni simbol boja proti Alzheimerjevi bolezni. Skupne hoje po mestu zaradi preventivnih ukrepov ne bomo izvajali. Bomo pa povabili vse prisotne, da tisti dan vsak opravi nekaj korakov v namen podpore k ozaveščanju o Alzheimerjevi demenci.
Osveščanje širše javnosti o demenci
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Spominčica - Alzheimer Slovenija
podružnice Spominčice
Polona Kečkeš
040 168 448
polona.keckes@spomincica.si
www.spomincica.si
Pletemo skupaj
Pravična trgovina 3MUHE
Osrednjeslovenska regija
19.9.2020
10:00 do 14:00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Posredovalnica veščin
Skupinsko pletenje je druženje z namenom deljenja različnih znanj, medgeneracijsko druženje in spodbujanja razvijanja ročnih spretnosti. Med pletenjem si pripovedujemo zgodbe ter se pogovarjamo o aktualni temah, s katerimi se sooča naša družba. Z uporabo trajnostnih materialov pri izdelavi ročnih izdelkov spodbujamo zavedanje o tem, od kod prihajajo materiali, kako so narejeni in za kakšno nadaljnjo uporabo so primerni. Ročno narejeni izdelki pa imajo višjo vrednost v očeh posameznika, kar vodi k temu, da ročno narejene izdelke uporabljamo dlje časa in jih ne zavržemo brez premisleka.
Druženje in izmenjava znanj
6 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod za pravično trgovino, 3MUHE
Zanke čez planke
Živa Lopatič
041352075
ziva@pravicna-trgovina.si
www.pravicna-trgovina.si
Povezana lokalna skupnost ČS Vič Rožnik - srečanje in delavnica temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED
Pred prostori ČS Vič Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
od 9. do 13. ure
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
Vabljeni na srečanje in druženje v lokalni skupnosti! Med 9. in 13. uro bodo pred prostori ČS Vič Rožnik prisotni prostovoljci Rdečega križa, ki delujejo v lokalnem okolju. Spoznajte svoje sosede, naše delovanje, priključite se aktivnostim in obnovite svoje znanje prve pomoči. Prva pomoč rešuje življenja - ne odlašajte, saj lahko tudi vi nekomu rešite življenje.
V primeru slabega vremena bo dogodek potekal v prostorih ČS Vič Rožnik.
Za dodatne informacije pokličite 01/62-07-293 ali pišite na info@rdecikrizljubljana.si. Vljudno vabljeni!
Zaradi zdravstvenih in preventivnih ukrepov ter preprečevanja širjenja Koronavirusa (SARS-CoV-2), se bo delavnica in srečanja izvajalo ob upoštevanju preventivnega protokola.
Ob vstopu v prostore Četrtne skupnosti Vič Rožnik je obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitne maske.
Medsosedsko povezovanje, predstavitev prostovoljstva, širjenje znanja prve pomoči.
8 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Ljubljana
Četrtna skupnost Vič Rožnik
Vedrana Pokleka
01/62-07-293
info@rdecikrizljubljana.si
https://www.facebook.com/events/600445917504965?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
Izmenjevalnica igrač in družabnih iger
Preserje pri Radomljah - parkirišče pred Papirnico Lipa
Osrednjeslovenska regija
19.9.2020
od 10.00 do 12.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Izmenjava igrač in družabnih iger v slogu prinesi - odnesi - podari. Pokažimo že najmlajšim, da lahko s trajnostnimi pristopi kot je tudi izmenjava njihovih igrač, pripomoremo k zmanjševanju nepotrebnega potrošništva, s tem pa tudi k zmanjševanju odpadkov in čistejšemu okolju.
Zmanjševanje odpadkov in ponovna uporaba
2 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Društvo kreativni nomadi
KS Preserje pri Radomljah
Mojca Kočar
041316685
kreativninomadi@gmail.com
https://www.facebook.com/events/669968086947530?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A102593064692764%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
Skupnost za okolje
PST Dolgi Breg (LivadaLAB)
Osrednjeslovenska regija
19. september 2020
16.00 - 19.00
Trajnostna mesta in skupnosti
Urejanje javnih prostorov
Na odseku PST - Dolgi Breg bomo organizirali čistilno akcijo za pobiranje odpadkov. Sproti bomo popisali lokacije invazivnih rastlin na tem odseku Barja in jih v manjši meri tudi odstranili. Dogodek se bo nadaljeval na zeleni javni površini LivadaLAB, kjer bomo organizirali izmenjevalnico sadik (podtaknjencev), si ogledali skupnostni vrt in se podružili.
Informiranje javnosti o trajnostni skupnosti na ZJP LJ
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod Bob
Inštitut Komunikum
Mojca Fajdiga
031434060
mojca@zavod-bob.si
https://www.facebook.com/events/1019353455161884/
BALINARSKI TURNIR
ŠPORTNI PARK TRZIN
Osrednjeslovenska regija
19.09.2020
08.00 do 13.00 ure
Zdravje in dobro počutje
Športne aktivnosti in rekreacija
Balinarski turnir med štirimi ekipami sosednjih društev upokojencev na dveh baliniščih. Po turnirju sledi druženje
Vzdrževanje fizične in psihične kondicije starejših
19 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin
DU Mengeš in DU Domžale
Zoran Rink
041 370 251
zoran.rink@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/zerjavcki/posts/?ref=page_internal
Čistilna in druženje v Štepcu!
Štepanjsko naselje
Osrednjeslovenska regija
19.9.2020
15:00 - 18:00
Trajnostna mesta in skupnosti
Čistilna akcija
V soboto 19.9.2020 bomo v Štepanjskem naselju združili prijetno s koristnim. Ob 15ih se začne čistilna akcija, kjer bomo zavihali rokave in očistili svojo okolico. Da pa se bomo imeli še bolje, bomo poskrbeli še za malo kreative in pa kako sladko presenečenje.
Pridruži se nam, naredi nekaj zase in svojo okolico! 🙂
Ozaveščanje lokalnih prebivalcev o zmanjševanju odpadkov, pravilnem ločevanju in ozaveščanje o skrbi za rabo javnih površin.
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Združenje mladih, staršev in otrok Sezam/Mladinska postaja Moste
/
Maruša Jarc
040 871 421
marusa@postajamoste.si
https://www.facebook.com/MladinskaPostajaMoste
Deklaracijo preberi, pametno izberi!
Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana (Cukaletova dvorana)
Osrednjeslovenska regija
19. 9. 2020
10:00 - 12:00
Zdravje in dobro počutje
Posredovalnica veščin
Ste v trgovini večkrat v dilemi, kateri živilo izbrati iz bogate ponudbe? Pridružite se nam na delavnici, kjer bomo skupaj:
- spoznali pomen informacij na deklaracijah
- prepoznavali zvijače, ki nas lahko zavedejo pri nakupu
- in ugotovili, katera živila so bolj ali manj primerna za nakup.

Z vami bova diplomirani inženirki živilstva in prehrane, Melita Kogovšek in Maja Krajnc.
Lepo ste vabljeni, da s seboj prinesete tudi embalaže živil, ki se najbolj pogosto znajdejo v vaši nakupovalni košarici.
Naučiti potrošnike, kako pametno izbrati živila v trgovini, da bodo naredili nekaj za svoje zdravje in okolje.
2
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - ZSKSS
/
Maja Krajnc
031 210 944
izzivajuzivaj@gmail.com
https://www.facebook.com/izzivajuzivaj
DRUŠTVO ALTRA
ZALOŠKA 40, 1000 LJUBLJANA
Osrednjeslovenska regija
18.9.2020
8-15
Zdravje in dobro počutje
Športne aktivnosti in rekreacija
Na društvu bomo izvedli delavnico ŽIVIMO ZDRAVO ob 10 uri, izvedli bomo izlet na Golovec in izlet v Izolo, ter imeli manjše zdrave prigrizke (smuti,..)
BOLJŠE DUŠEVNO IN FIZIČNO ZDRAVJE
5 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
DRUŠTVO ALTRA
organizacije v lokalnem okolju
ANDREJA TORLAK
041 342 633
andreja.torlak@altra.si
www.altra.si