TRAJANJE PROJEKTA: 2013 – 2014
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je vzpostavitev podpornega okolja in pogojev za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in socialne vključenosti (mladih) priseljencev na področju kulturnega udejstvovanja. Posameznim priseljencem in osebju organizacij, ki priseljencem nudijo podporo pri integraciji, bomo omogočili pridobivanje kompetenc, s katerim bodo mladim priseljencem pomagali realizirati njihove potenciale na področju kulturnega udejstvovanja in vnašanja novih kulturnih vsebin v slovensko okolje.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za kulturo , Evropska komisija – Evropski socialni sklad

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor