NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
povezani tudi na daljavo.
Podružnična šola Bilje, Hiša dobre volje Miren
Goriška regija
17.9.2020
13.30 - 14.30
Partnerstva za doseganje ciljev
Medgeneracijske aktivnosti
Ob upoštevanju Covid ukrepov za varno izvajanje izobraževalne dejavnosti bomo z varovanci Hiše dobre volje Miren preko video povezave skupno oblikovali zgodbo na tematiko medgeneracijske povezanosti v času Corona virusa.
Izmenjava izkušenj, skupno soustvarjanje in spodbujanje medgeneracijskih stikov.
15 učencev ,10 varovancev Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Podružnična šola Bilje, Hiša dobre volje Miren
Zaradi priporočil bomo dejavnosti izvedli v manjši skupini.
Lilijana Kavčič, Tina Krog
041762173, 051 355582
lilijana.kavcic@gmail.com
skype
Rdečekrižarske Vezi
Postojna, Logistični center, Ljubljanska 60,
Primorsko-notranjska regija
19.9.2020
9.00 h - 13.00 h
Partnerstva za doseganje ciljev
Čistilna akcija
Skupaj bomo z Društvom Vezi počistili okolico Logističnega centra RKS-OZ Postojna-Pivka.. Po čistilni akciji bomo imeli druženje in pogostitev. V sklopu Logističnega centra je tudi vadbeni poligon za reševalne pse in nam bodo člani društva Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna imeli prikaz reševanja izpod ruševin.
Počistiti okolico Logističnega centra in pri tem povezati člane in uporabnike treh društev
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
RKS-OZ Postojna-Pivka
RKS-OZ Postojna-Pivka, Društvo Vezi, Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna
Elida Džanić
06 555 0 666
postojna.ozrk@ozrks.si
https://www.facebook.com/search/top?q=rks-oz%20postojna-pivka https://www.kvr-postojna.com/
Pustimo čisto sled
Prevalje, Mežica
Koroška regija
19.9.2020,21.9.2020, 28.9.2020
19.9.2020 od 9.00 do 12.00 ,21.9.2020 od 9.30 do 11.00, 28.9.2020 od 10.30 do 12.00
Partnerstva za doseganje ciljev
Osveščevalna akcija
V okviru naše akcije bomo v občini Prevalje izpeljali Dan za spremembe, kjer bomo povezali društva in prostovoljce v občini, kateri bodo vsak na svojem področju opravljali čistilne in urejvalne aktivnosti na področju celotne občine Prevalje. Na Društvu Altra izvedli predavanje na temo ločevanja odpadkov. V zadnjem času je varovanje okolja nuja. Posledice človekovega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in vplivajo na kakovost našega življenja. Ravno zato je eden od prvih korakov k reševanju obremenjevanja okolja ločeno zbiranje odpadkov. Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje nadaljnjih postopkov recikliranja oz. predelave odpadkov. S predavanjem želimo ljudi ozavestiti in še dodatno informirati o pomembnosti ločevanja odpadkov.
Poleg predavanja pa bomo v okviru akcije organizirali tudi ogled čistilne naprave v Mežici, kjer se bomo seznanili s pomenom čiščenja odpadnih voda, procesom čiščenja in nadaljnjo predelavo ostankov iz procesa čiščenja.
Glavni cilj je spremeniti odnos ljudi do odpadkov ter zmanjšati količino nastalih odpadkov. Akcija ozaveščanja in izobraževanja ima namen, da bi bil učinek delovanja čim večji.
100 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Društvo Občina Prevalje in Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju, enota Prevalje, Trg 31
JKP Log Prevalje, Petrol, društva in Krajevne skupnosti Občine Prevalje
Boštjan Gorenšek, podžupan občine Prevalje, Nina Sušnik Vrečič, strokovna delavka Društva Altra
030 646 080
nina.susnikvrecic@altra.si
prevalje.si, https://www.facebook.com/drustvoaltra/