V projektu Povezani do pomoči in moči za premagovanje stisk zaradi pojava epidemije COVID – 19 (PO-MOČ) na inovativen način povezujemo različne učinkovite metode dela in aktivnosti, ki jih vsako posebej že uporabljamo, združene pa predstavljajo nadgradnjo dosedanjega dela. Gre za grajenje aktivne podporne mreže, ki vzpostavlja zaupanje med vključenimi in s tem ustvarja občutek varnosti, podpore, psihosocialne pomoči in aktivnosti za opolnomočenje starejših, otrok in mladostnikov, posebej prizadetih v epidemiji Covida -19.
V projektu združujemo individualno psihosocialano delo, terenske obiske, informiranje v živo ali preko modenih tehnologij, izobraževanje v živo in s pomočjo modernih tehnologij, pomoč pri iskanju materialnih potrebščin, redno komunikacijo, organizacijo varne pomoči na domu (manjša opravila/popravila), družabništvo, učno pomoč v primeru otrok, daljše mentorstvo in organizacijo dogodkov namenjenih širjenju socialnih podpornih mrež posameznikov. Namen projekta je celostno podpreti posameznike, ki jih je epidemija še posebej prizadela in jih opolnomočiti na način, da bodo ob podobnih situacijah lažje in hitreje poiskali ev. pomoč v izogib stiskam zaradi občutka nemoči, osamljenosti ali strahu.

V projekt vključujemo starejše od 64 let, otroke in mladostnike. Projekt izvajamo v vseh poslovnih enotah Slovenske filantropije (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Žalec, Črnomelj, Metlika, Logatec). Za kakršno koli informacijo glede vključitve v projekt, naj gre za osebo iz ciljne skupine ali prostovoljca, smo vam na voljo v vseh poslovnih enotah Slovenske filantropije.

NOSILEC PROJEKTA: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

KONTAKTI POSLOVNIH ENOT:

  • Maribor (051 730 492)
  • Hiša Sadeži družbe Murska Sobota (02 5300 700 ali 031 748 412)
  • Hiša Sadeži družbe Žalec (051 669 714)
  • Hiša Sadeži družbe Črnomelj (040 696 100)
  • Hiša Sadeži družbe Metlika (051 785 217)
  • Hiša Sadeži družbe Logatec (070 892 903)

TRAJANJE PROJEKTA: 13. 3. 2021 – 31. 12. 2021

FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad