Slovenska filantropija že več kot 27 let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri promociji prostovoljstva ima izjemen pomen doprinos najzaslužnejših posameznikov, skupin in skupnosti, ki ga prepoznamo s podelitvijo različnih nazivov. Vsako leto razpišemo natečaje, s pomočjo komisij izberemo nagrajence in na Slovesnem dnevu prostovoljstva podelimo sledeče nazive:

Prostovoljstvu prijazno mesto

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavimo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Več

Naj prostovoljka / prostovoljec zaposlen v javni upravi

S priznanjem želimo prispevati k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbiramo med kandidati, zaposlenimi v javni upravi, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata ter način promoviranja prostovoljstva med sodelavci.

Več

Junaki našega časa

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so vsako šolsko leto vabljeni k sodelovanju na natečaju Junaki našega časa. Natečaj je namenjen razvoju prostovoljstva otrok in mladih na šolah in v dijaških domovih, sodelujejo lahko skupine učencev – prostovoljcev, oddelki, razredi, skupine oddelkov ali razredov, posamezne triade osnovnih šol ali osnovne in srednje šole oziroma dijaški domovi v celoti. Cilji natečaja so krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih ter senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Več

Naj mentor/-ica prostovoljcev

Natečaj Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev je bil v letu 2018 razpisan prvič. Prostovoljske organizacije so prijavile izjemno uspešnih mentorjev, ki so imeli tudi jasno in argumentirano podporo prostovoljcev. Komisija izbere nagrajence, ki s svojim angažiranim delom s prostovoljci v največji meri prinašajo pozitivne spremembe v našo družbo.

Več

Slovenska filantropija