Na Slovenski filantropiji podeljujemo naslednja priznanja, nazive in razpisujemo natečaje:

Prostovoljstvu prijazno mesto

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« bi radi izpostavili občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Več

Naj prostovoljka / prostovoljec zaposlen v javni upravi

S priznanjem želimo prispevati k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bomo med kandidati, zaposlenimi v javni upravi, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata ter način promoviranja prostovoljstva med sodelavci.

Več 

Junaki našega časa

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so vsako šolsko leto vabljeni k sodelovanju na natečaju Junaki našega časa. Natečaj je namenjen razvoju prostovoljstva otrok in mladih na šolah in v dijaških domovih, sodelujejo lahko skupine učencev – prostovoljcev, oddelki, razredi, skupine oddelkov ali razredov, posamezne triade osnovnih šol ali osnovne in srednje šole oziroma dijaški domovi v celoti. Cilji natečaja so krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih ter senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Več

Naj mentor/-ica prostovoljcev

Natečaj Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev je bil v letu 2018 razpisan prvič. Prostovoljske organizacije so prijavile 16 nominirancev, ki so imeli tudi jasno in argumentirano podporo prostovoljcev.

Več

Priznanje ŽIVKA PREGLA

Matevz KrivicPriznanje Živka Pregla je nastalo na pobudo sodelavcev in sodelavk Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in nekdanjega Zavoda za odprto družbo – Slovenija. Živko Pregl je bil soustanovitelj in podpredsednik Slovenske filantropije ter predsednik sveta Zavoda za odprto družbo – Slovenija. Ob  dvajsetletnici ustanovitve obeh organizacij, v spomin na Živka Pregla in z željo, da bi spodbujali civilnodružbene dejavnosti nevladnih organizacij, skupin in posameznikov, so pobudniki in pobudnice ustanovili priznanje, ki nosi njegovo ime.

Leta 2012 je priznanje prejel Irfan Beširević.
Leta 2013 je priznanje prejel mag. Matevž Krivic.

Naj prostovoljstvu prijazno podjetje

Pri Slovenski filantropiji se zavedamo, da je korporativno prostovoljstvo pomemben del družbene odgovornosti podjetij, ki krepi vrednote, kot so solidarnost, sočutje in humanost. Prostovoljski programi podjetij imajo v razvitem svetu že dolgo tradicijo. Podjetja z njimi utrjujejo vezi z lokalno skupnostjo, povezujejo zaposlene, kar koristi podjetju, neprofitnim organizacijam v okviru katerih izvajajo akcije in seveda skupnosti.Baner_naj_prostovoljec_javne_uprave_in_naj_prost_podjetje

Simobil

S podelitvijo priznanja želimo prispevati k promociji korporativnega prostovoljstva in povezovanju podjetij s civilno družbo. Komisija za Naj prostovoljstvu prijazno podjetje izbira med tistimi, ki se zavedajo pomembnosti integracije prostovoljstva v svojo strategijo in katerih vodstvo spodbuja zaposlene k vključevanju v korporativne prostovoljske akcije.

5. decembra 2013 smo prvič podelili priznanje Naj prostovoljstvu prijazno podjetje za leto 2012. Prejelo ga je podjetje Si.mobil.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor