»S korporativnim  prostovoljstvom ustvarjamo nove vezi med ljudmi in med organizacijami, ki so za Slovenijo pomembne. Dobra družba je družba, v kateri znamo sodelovati in s korporativnim prostovoljstvom vedno vzpostavljamo nove poti sodelovanja. Te so pomembne in bogatijo tako nevladne organizacije kot podjetja, ki vstopajo v svet, s katerim dnevno nimajo stika,« je prepričana Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, ki korporativno prostovoljstvo že nekaj let uspešno širi tudi v slovenskem okolju.

 

Korporativno prostovoljstvo

Prostovoljski programi podjetij obsegajo prostovoljsko neplačano delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje.

Prostovoljski programi podjetij (angl. corporate volunteering; employee volunteering; employee-supported volunteering) imajo v razvitem svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavljajo trdne vezi z lokalno skupnostjo in prinašajo koristi vsem stranem – zaposlenim, podjetju, neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti.

korpo_akcije027

Časi, ko so družbeno odgovornost podjetij predstavljala le sponzorstva in donacije, so minili. Raje se odločajo za inovativne oblike sodelovanja z vsemi deležniki lokalnega okolja, ki delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja.

korpo_akcije005

“V zadnjih letih pri nas beležimo očiten porast števila podjetij, ki stopajo na pot odgovornejše komunikacije z okolico, v kateri delujejo. Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša promocija kot plakatno onesnaževanje iz skoraj vsakega kozolca. Organizacija s tem pokaže svojo družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji. Prejemniki vloženega prostovoljskega dela, pa naj bo to lokalna skupnost, posamezniki, nevladna organizacija, šola, vrtec, dom za starostnike, pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu. Take akcije so zelo spodbudne, prinašajo nekaj novega v naš prostor in pomenijo še en korak bliže povezovanju različnih organizacij in ljudi v skupnem cilju. In tega pri nas zelo primanjkuje. No, nam na Slovenski filantropiji je ta ideja nadvse všeč in nameravamo še bolj intenzivno spodbujati podjetja k prostovoljskim akcijam in povezovati tiste, ki tako pomoč potrebujejo, s ponudniki – podjetji. Verjamemo, da se bo marsikateri prostovoljec s take akcije ob kakšni drugi priložnosti lažje odločil za prostovoljstvo. Saj veste, za stvari, ki se nam zdijo potrebne in koristne, se vedno najde čas.”  Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Kam po informacije?

Za vse informacije o možnosti sodelovanja podjetij z neprofitnim sektorjem v Sloveniji se obrnite na koordinatorico programa pri Slovenski filantropiji, Marjeto Lužnik,  E: marjeta.luznik@filantropija.org, T: 01/ 430 12 88, M: 069 954 197.

Nekaj utrinkov iz preteklih korporativnih akcij