PRAVIČNA TRGOVINA

Pravična trgovina predstavlja alternativni sistem trgovanja med skupinami proizvajalcev iz ekonomsko deprivilegiranih držav (zlasti Afrike, Latinske Amerike in JV Azije) ter potrošniki, ki skuša počlovečiti trgovinski proces ter skrajšati trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca. Z izločitvijo številnih posrednikov se proizvajalcem omogoči neposreden dostop do tržišča, boljše plačilo in bolj enakovreden položaj v trgovinski verigi, ki postane bolj transparentna in uravnotežena. Proizvajalce ščiti pred negativnimi posledicami delovanja svetovnih trgov (nizke odkupne cene surovin in polizdelkov, nihanja cen kot posledica špekulacij, nesorazmerni tržni deleži in pogajalska moč velikih korporacij) in jim omogoča prodajo izdelkov pod pogoji, ki jim omogočajo dostojno življenje. Potrošnikom pravična trgovina omogoča tudi osnoven vpogled v kulturo, identiteto in življenjske pogoje proizvajalcev, saj je izdelkom moč slediti do njihovega izvora.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas