Program Slovenski jezik za vsakogar

Prosto dostopni slovarski portal www.fran.si

Vsi slovarji, dostopni na enem mestu z enim samim klikom – to je neprecenljivo tako za tiste, ki se z jezikom ukvarjajo, kot za tiste, ki ga uporabljajo.

Program Slovenski jezik za vsakogar zapolnjuje perečo vrzel v slovenskem raziskovalnem prostoru. Osredinja se na opolnomočenje vseh jezikovnih uporabnikov slovenskega jezika za učinkovito sporazumevanje, s poudarkom na potrebah ranljivih družbenih skupin, in sicer z izboljševanjem dostopnosti do jezikovnih opisov, v prvi vrsti prosto dostopnega slovarskega portala www.fran.si, in druge jezikovne infrastrukture, kot so npr. besedilni korpusi in podatkovne zbirke, ter jezikovne tehnologije, kot so npr. prevajalniki in govorne tehnologije. Program bo posebno skrb posvečal skrbi za korektno predstavljanje družbeno občutljivega besedja v jezikovnih priročnikih.

Raziskovalna skupina se bo osredotočala na:

a) seznanjanje jezikovnih uporabnikov, zlasti ranljivih družbenih skupin, o tem, kaj jim je na razpolago, kako do jezikovnih podatkov dostopati in kako si z obstoječimi orodji pomagati;

b) seznanjanje širše jezikovne skupnosti o potrebah ranljivih družbenih skupin in

c) razvijanje družbene občutljivosti v zvezi z izražanjem o družbeno občutljivih vsebinah ter pomembnosti izbire jezikovnega sredstva za učinkovito in korektno sporazumevanje.

Rezultate raziskav bomo javnosti predstavljali prek medijev, tj. radia, televizije, časopisja in spletnih medijev (na družbenih omrežjih, e-interesnih združenjih), s tiskovnimi konferencami in izobraževalnimi delavnicami za različne skupine jezikovnih uporabnikov.

Podpora organizacij, ki na institucionalni ravni pokrivajo potrebe jezikovnih uporabnikov z različnimi oviranostmi, tj. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ter organizacij, ki spremljajo potrebe ranljivih družbenih skupin, npr. Slovenska filantropija, programu zagotavlja neposredno diseminacijo izsledkov raziskav ter obojesmerno informiranje o dostopnosti in učinkovitosti jezikovnih opisov in infrastrukture.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas