Izhodišče programa predstavlja dejstvo, da v Ljubljani živi veliko različnih skupin imigrantk in imigrantov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju. Namen programa je nuditi svetovanje, izvajati zagovorništvo ter aktivno spodbujati integracijo v lokalno okolje polnoletnim imigrantkam in imigrantom (posebno prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito, osebam s priznano mednarodno zaščito ter ostalim ranljivim skupinam migrantov), ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor