Namen programa je nuditi svetovanje, izvajati zagovorništvo, aktivno spodbujati integracijo imigrantk_ov v lokalno okolje ter izboljšati zaščito otrok in mladostnikov_ic imigrantov_k, ki živijo na območju MOL (posebno prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito, oseb s priznano mednarodno zaščito ter ranljivih skupin tujcev_k z dovoljenjem za začasno in stalno prebivanje ter tujcev_k brez statusa).

KONTAKTNA OSEBA: Marina Uzelac, marina.uzelac@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor