Namen programa je informiranje, svetovanje in nudenje pomoči pri dostopanju do zdravstvenih storitev prosilcem za mednarodno zaščito in osebam z mednarodno zaščito ter posledično olajšati njihov dostop do zdravstvenega varstva v RS.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Ognjen Radivojević, ognjen.radivojevic@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 17.1.2019 – 30.11.2019

FINANCER PROJEKTA: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor