Orientacijski program (spoznavanje delovanja sistemov v RS, nastanitev, seznanitev z osnovnimi storitvami, kulturne razlike / kulturna prilagoditev, pravice in dolžnosti) in pomoč pri urejanju življenjskih situacij; integracijske aktivnosti in učna pomoč.

PARTNERJI PROJEKTA: Odnos – Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur (nosilec projekta)

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Živa Gabaj, ziva.gabaj@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2021

FINANCERJA PROJEKTA: Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor