NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Izmenjevalnica knjig
Knjižnica – Kulturni center Lendava, Glavna ulica 12, 9220 Lendava
Pomurska regija
9. 4. 2022
9.00-12.00
kultura in umetnost
izmenjevalnica
V sklopu dneva za spremembe bomo organizirali prvo izmenjevalnico knjig. Na dvorišču knjižnice bomo namestili mizo, kjer si bodo obiskovalci lahko izmenjevali knjige.
Namen akcije je vzpodbujanje k branju in ponovni uporabi.
/
DA
Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
/
Ines Varga
02/621-36-51
ines.varga@kkl.si
www.kl-kl.si
Skupaj zmoremo več!
Ljutomer
Pomurska regija
9. 4. 2021
90 min
človekove pravice
osveščevalna akcija
Dijaki bodo pripravili plakate o kulturnih posebnostih dijakov, ki obiskujejo šolo. Oblikovali bomo igrico bingo, kjer bodo iskali naključne dijake na šoli z enakimi lastnostmi.

Na spletu bodo poiskali primere kršenja človekovih pravic po svetu in pripravili zapis v obliki plakata.

Pripravili bomo misli, ki bodo govorile o humanosti, solidarnosti in prijateljstvu ter jih razdelili med dijake in zaposlene na šoli.
Sonja Ferčak
26
DA
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mogoče vrtci
Sonja Ferčak
+38641571772
sonja.fercak@gfml.si
www.gfml.si
Pridruži se nam v raznolikosti!
Murska Sobota
Pomurska regija
9. april 2022
10:00-13:00
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
V sklopu letošnjega dneva za spremembe bomo obeležili Svetovni dan Romov, ki bo potekal 8. aprila 2022. Ob Svetovnem dnevu Romov bomo v dvorcu Rakičan pripravili spoznavanje romske kulture in izdelovanje romskih zastavic.

V soboto 9. aprila 2022 pa bomo ob dnevu za spremembe pripravili dogodek z naslovom "Pridruži se nam v raznolikosti!", ki bo potekal v romskem naselju Pušča, pri Murski Soboti. Na dogodku bomo pripravili kreativno delavnico, športne igre in čistilno akcijo, kjer bomo očistili okolico romskega naselja.

Od 28. 03. 2022 do 08. 04. 2022 bo potekalo zbiranje šolskih potrebščin za romske otroke.
Medgeneracijsko druženje, spoznavanje romske kulture, spoznavanje raznolikosti, okoljevarstvo in razvoj kreativnosti med mladimi.
30
DA
Društvo kreativne mladine Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota, Krajevna skupnost Pušča in Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Marko Lenarčič
031702586
joinus.erasmusplus@gmail.com
https://www.facebook.com/events/281722777467919?ref=newsfeed
Dan Za Spremembe v Murski Soboti 2022
Murska Sobota, Vrtec Murska Sobota, enota Romano, Glavna ulica 2, Pušča.
Pomurska regija
V petek, 8.9.2022.
10.00 do 11.00
vzgoja in izobraževanje
dobrodelna akcija
Enoti vrtca Romano bomo ob kratkem kulturnem programu, z nastopi otrok, v uporabo predali nove igrače, ki jih v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije podarja Inštitut za razvoj igrač. Skupaj z otroki bomo igrače tudi preizkusili 🙂
Pomoč, ozaveščanje.
do 10
DA
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
Socialna Zbornica Slovenije, Inštitut za razvoj igrač, Zveza Romov Slovenije in Vrtec Murska Sobota, enota Romano (Pušča).
DARKO KRAJNC
041270679
darko.krajnc@filantropija.org
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota/ in https://www.facebook.com/VGCPomurja/
Skrb za skupno dobro
OŠ II Murska Sobota
Pomurska regija
11. 4. 2022
8. 15 do 12.35
drugo
osveščevalna akcija
Začeli bomo s čiščenjem okolice šole, uredili scvetlične grede ob šoli. Na novo smo uredili zeliščni vrt z visokimi gredami, katere bomo ta dan zasadili. Predmetna stopnja bo pripravila pravila za osveščanje in odgovornost do ohranjanja nove učilnice na prostem.
Soustvarjati in osveščati, kar je za skupno dobro.
520
DA
OŠ II Murska Sobota
0
Anita Borovič
031 564 431
anita.borovic@os2ms.si
Ne
PREDVELIKONOČNE DELAVNICE
OŠ KUZMA
Pomurska regija
28.3.2022
17.00 do 20.00
kultura in umetnost
medgeneracijske aktivnosti
Učenci bodo skupaj s starši in starimi starši ustvarjali na temo velike noči in se ob tem družili in se zabavali.
Medgeneracijsko druženje
30
NE
OŠ KUZMA
OŠ KUZMA
Vesna Grah
070/814-512
vesna.grah@guest.arnes.si
https://www.facebook.com/osnovnasolakuzma.kuzma.3
SKRBIMO ZA BOLJŠI JUTRI
OŠ Kuzma z okolico
Pomurska regija
6.4.2022
okvirno od 9.00 do 15.00
narava
medgeneracijske aktivnosti
Učenci 1. razreda bodo skupaj s starši in starimi starši izvedli čistilno akcijo v okolici šole in s tem poskrbeli za lepši jutri. Enako bodo učenci prostovoljci za lepši jutri poskrbeli v okolici svojih domov.
Ozaveščati o pomenu čistega okolja in zdravega načina življenja.
50
NE
OŠ KUZMA
HIŠA SADEŽI DRUŽBE MURSKA SOBOTA
VESNA GRAH
070/814-512
os.kuzma@guest.arnes.si
https://www.facebook.com/osnovnasolakuzma.kuzma.3
Grafiti na zid
Osnovna šola Turnišče
Pomurska regija
8. 4. 2022
od13.30 do 15.30
otroci in mladi
urejanje javnih prostorov
Na steno objekta v sklopu šole bomo v obliki grafitov napisali vrednote in steno ustrezno porisali. V akciji bodo sodelovali učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovne ustvarjalnice pod vodstvom učitelja likovnega pouka in nekaj članov lokalnega društva Klub mladih Turnišče. Steno nam bo predhodno prebarvali delavci lokalnega podjetja Slikopleskarstvo Nedelko.
Polepšati želimo pročelje te zgradbe. Zapisane vrednote pa bodo učence in mimoidoče ozaveščale o njihovem pomenu in vlogi v vsakdanjem življenju ter soustvarjanju v naši skupnosti..
12
DA
Osnovna šola Turnišče
Klub mladih Turnišče, Slikopleskarstvo - Daniel Nedelko s. p.
Silva Lutar
031 736 185
silva.lutar@guest.arnes.si
os-turnisce.si
SOUSTVARJAJMO SKUPNOST - ureditev okolice ob brunarici na Šafarskem
Pri brunarici na Šafarskem
Pomurska regija
9.4.2022
9:00-10:00
turizem
skupnostna akcija
V sklopu akcije želimo urediti prostor ob brunarici na Šafarskem, kjer nastaja lokalna eko zdrava tržnica, s počivališčem za izletnike. Odstranili bomo drevje, ki je v napotu, uredili mize in klopi, zasadili cvetje.
Ureditev okolice
6
DA
Občina Razkrižje
Turistično narodopisno društvo Razkrižje
Tadeja Ivanušič
041878448
tic@razkrizje.si
www.razkrizje.si
MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE
SOCIALNA KMETIJA KORENIKA, Šalovci 86, 9204 Šalovci
Pomurska regija
8.4.2022
od 10.00 do 14.00
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
izvedli bomo več aktivnosti, kjer se bodo vključili socialno ranljivi:
- kulinarična delavnica
- botanična delavnica s sajenjem kostanja
- kulturna prireditev
- medsebojno druženje z izmenjavo izkušenj
širjenje socialne mreže, povezovanje različnih skupin
10
DA
MOZAIK, dRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST so.p.
/
Polonca Felicijan
031 321 576
polonca.felicijan@gmail.com
/
Čistilna akcija
Spodnji Kamenščak 23 in okolica
Pomurska regija
8.4.2021
predvidoma od 9 do 14 ure
narava
čistilna akcija
V petek, 8.4.2022 se bomo zbrali ob 9. uri zjutraj na sedežu Mladinskega centra Prlekije, od koder bomo odrinili čistit naravo. Takšna oblika preživljanja časa je že posebej dobrodošla, saj nam omogoča tudi, da hkrati storimo nekaj za telo in duha ter tudi našo čudovito naravo.
Med izvajanjem bo čas tudi za pogovor in kovanje novih načrtov naših bodočih skupnih aktivnosti.
Združiti sodelovanje različnih generacij in narediti nekaj čudovitega za naravo, hkrati pa tudi zdravo preživljati svoj prosti čas.
15
DA
Mladinski center Prlekije-PC NVO,so.p.
Mladinski svet Ljutomer, MK Pürga...
Tamara Brumen
040294772
mcp@siol.net
www.facebook.com/McpPcNvo
Premagajmo osamljenost in polepšajmo dan
Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer
Pomurska regija
4.4.2022
15.00-17.00
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Skupaj s prostovoljci bomo organizirali medgeneracijsko aktivnost, kjer bo potekal krajši kulturni program z darili za udeležence kar bodo pravtako pripravile prostovoljke. Končno počasi mineva čas epidemije, že je nastopila druga preizkušnja, ki je zamajala naše temeljne občutke varnosti. Ta ponedeljek popoldan, bomo se posvetili prijetnim vsebinam in sproščenemu pogovoru ter se spomnili vsega lepega v našem življenju. Ozavestili bomo čudovite trenutke in prepoznali pomembnost uživanja tega trenutka, našega skupnega druženja.
Namen akcije je polepšati dan ranljivim ciljnim skupinam in se osredotočiti na pozitivno ter prijetne trenutne v življenju.
10
DA
Mladinski svet Ljutomer
Mladinski center Prlekije - PC NVO, MK Pürga...
Nina Stegműller
031212393
msljutomer@gmail.com
www.facebook.com/MSLjutomer/