NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
DU BREŽICE
DOM UPOKOJENCEV BREŽICE DOBOVSKA 8
Posavska regija
9.4.2022
10. DO 12. ure
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Društvo upokojencev bo tako kot že kar nekaj let, tudi letos pripravilo kulturni program, tokrat v sodelovanju s OŠ Artiče. Zaradi varnosti pred okužbo, bomo tudi letos kulturni program izvedli na lokaciji pred domom.
Varovancem doma pričarati zopet vsaj malo veselja in nasmeh na obraz, v teh res težkih pandemičnih časih. Zelo dolgo časa so bili zaprti v domu, ko so bili v dveh letih, vsak čas izolirani od zunanjega sveta.zaprti v domu
40
DA
DU BREŽICE
OŠ Brežice
ANA KALIN
041 690 291
3ana.kalin@gmail.com
http://www.posrcumlad.si
POLEPŠAJMO NAŠE OŽJE OKOLJE
DUO Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica
Posavska regija
8.4.2022
10.00 - 11.30
starejši
čistilna akcija
- zasaditev visokih gred z zelišči
- urejanje zunanje okolice (grabljenje, pometanje)...
Urejanje in obogatitev okolice zavoda.
1-4
DA
Dorotea Pavlovič
/
Dorotea Pavlovič
07/ 61 81 407
dorotea.pavlovic@duo-impoljca.si
FB
Urejanje ponikalnice pred Ajdovsko jamo, naravne vrednote lokalnega pomena
Kraški dol pred Ajdovsko jamo (zbirno mesto: parkirišče pri Zavodu Svibna, Brezovska Gora 19, p. Leskovec pri Krškem)
Posavska regija
03.04.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
V okviru akcije se bo urejalo hidrološko in geomorfološko površinsko naravno vrednoto - ponikalnico pred Ajdovsko jamo: odstranjevanje invazivnih vrst ter čiščenje prekomerne obrežne zarasti struge, vključno z odstranitvijo odloženega vejevja v strugi, ipd.
ureditev naravne vrednote
10
DA
Zavod Svibna
Mestna
Bernardka Zorko
031 329 625
svibna1@gmail.com
www.zavod-svibna.si
Čistilna akcija in druženje
Krško
Posavska regija
26.3.2022
8.00 - 14.00
narava
čistilna akcija
V Mestni Občini Krško se nahaja kar nekaj divjih odlagališč, ki jih zaradi vsesplošno kompleksne situacije glede ravnanja z odpadki ni mogoče odpraviti. Mladinski center Krško bo skupaj z Mestno Občino Krško in ŠC Krško-Sevnica (Program MEPI) poskušal v čim večji očistiti ta odlagališča, ki so na brežinah reke Save.
Z akcijo želimo privabiti čim več mladih ter skupaj z njimi graditi solidarnosten odnos na nivoju različnih generacij in do same narave. Po čistilni akciji sledi tudi druženje s čimer tudi povezujemo lokalno skupnost.
40
DA
Mestna Občina Krško, Mladinski center Krško, program MEPI ŠC Krško-Sevnica
/
Nejc Jordan
041637665
nejc.jordan@mc-krsko.si
https://www.facebook.com/mckrsko
Pomoč Ukrajini
Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Posavska regija
8.4.2022
7.00 - 15.00
ranljive skupine
zbiralna akcija
Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino.
Pomagati razseljenim in od vojne prizadetim Ukrajincem.
80
DA
Mestna občina Krško
Upravna enota Krško, Censter za socialno delo Krško, GURS, Okrožno in okrajno sodišče Krško, Okrožno državno tožilstvo Krško, PGD Veliki Podlog, OZ RK Krško
Aleš Benje
07 49 81 329
ales.benje@krsko.si
www.krsko.si
Izmenjava knjig
Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Posavska regija
11.04.2022
8.00 - 15.00
kultura in umetnost
izmenjevalnica
Vzpostavitev bralnega kotička v avli Mestne občine Krško, izmenjava knjig.
Spodbujanje branja, izmenjava, ponovna uporaba
70
DA
Mestna občina Krško
Valvasorjeva knjižnica Krško
Bernardka Zorko
07 49 81 294
bernardka.zorko@krsko.si
www.krsko.si
izmenjava oblačil in semen
Tržišče 47
Posavska regija
5. 4. 2022 in 8. 4. 2022
13.00 - 17.00 ure in od 12.00 - 14.00 ure
otroci in mladi
izmenjevalnica
Organizirali bomo izmenjavo oblačil in semen ter sadik.
Učence in starše bomo povabili k sodelovanju s tem da podarijo oblačila, ki jih ne potrebujejo več in prevzamejo druga, ki so še uporabna.
Organizirali pa bomo tudi izmenjavo semen in sadik
Varovanje okolja, ozaveščanje o možnosti uporabe stari oblačil
130
DA
Osnovna šola Tržišče
DU TRŽIŠČE, DPM TRŽIŠČE
LUCIJA UMEK
041 385 962
lucija.umek@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1QZ1kf7EciGwB8f8Uo-AlJcYBOb_ymuh0/edit0
ZA DRUŽBO PO KNJIGO
Zavod Sopotniki – ENOTA BREŽICE, Anja Rezelj, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice
Posavska regija
4. 4. 2022
45 min
starejši
medgeneracijske aktivnosti
Dan za spremembe bomo obeležili skupaj z razredom učencev osnovne šole, ki se bodo spoznali s prostovoljskim delom in delom Zavoda Sopotniki. Osamljenost je eden večjih izzivov s katerimi se soočajo starejši, tako bodo učenci z dobrim delom skušali pozitivno vplivati na počutje starejših tako, da bodo izdelali knjižne kazalke, katere bomo predali starejšim skupaj s knjigo in jim poskušali krepiti samostojnost in zaupanje, da niso sami.
Prekinjati osamljenost starejših
23
NE
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Osnovna šola Bizeljsko
Breda Špacapan, koordinator programa
051 674 416
breda.spacapan@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki
ZA DRUŽBO PO KNJIGO
Zavod Sopotniki – ENOTA KRŠKO, Ana Strel, Cesta Krških žrtev 11, 8270 Krško
Posavska regija
4. 4. 2022
45 min
starejši
medgeneracijske aktivnosti
Dan za spremembe bomo obeležili skupaj z razredom učencev osnovne šole, ki se bodo spoznali s prostovoljskim delom in delom Zavoda Sopotniki. Osamljenost je eden večjih izzivov s katerimi se soočajo starejši, tako bodo učenci z dobrim delom skušali pozitivno vplivati na počutje starejših tako, da bodo izdelali knjižne kazalke, katere bomo predali starejšim skupaj s knjigo in jim poskušali krepiti samostojnost in zaupanje, da niso sami.
Prekinjati osamljenost starejših
30
NE
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Breda Špacapan, koordinator programa
051 674 416
breda.spacapan@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki
ZA DRUŽBO PO KNJIGO
Zavod Sopotniki – ENOTA SEVNICA, Irena Colner, Trg Svobode 9, 8290 Sevnica
Posavska regija
5. 4. 2022
45 min
starejši
medgeneracijske aktivnosti
Dan za spremembe bomo obeležili skupaj z razredom učencev osnovne šole, ki se bodo spoznali s prostovoljskim delom in delom Zavoda Sopotniki. Osamljenost je eden večjih izzivov s katerimi se soočajo starejši, tako bodo učenci z dobrim delom skušali pozitivno vplivati na počutje starejših tako, da bodo izdelali knjižne kazalke, katere bomo predali starejšim skupaj s knjigo in jim poskušali krepiti samostojnost in zaupanje, da niso sami.
Prekinjati osamljenost starejših
30
NE
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Osnovna šola Sevnica
Breda Špacapan, koordinator programa
051 674 416
breda.spacapan@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki