NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Objem sodelovanja v osamljenosti
Kočevje oz. digitalno okolje zoom-a
Jugovzhodna Slovenija
10.4.2021
10.00 - 11.30
ranljive skupine
posvet/okrogla miza
Na pobudo udeležencev vseh generacij Socialne aktivacije na Kočevskem - Aktivni za prihodnost se bomo v digitalnem okolju zbrali prostovoljci socialne aktivacije, Društva ŠENT Kočevje, Društva varnega zavetja Kočevje, Društva OZARA (enota Celje), Društva MOST, SKUP Kranj in Večgeneracijskega centra SKUPAJ. Posvetili se bomo medsebojni izmenjavi izkušenj in veščin v soočanju in premagovanju osamljenosti. Dotaknili se bomo primerov dobrih praks na medregijski ravni v premagovanju osamljenosti v času socialne izolacije, ki jo je prinesla epidemija korona virusa. Druženje v drugem delu bo posvečeno potrebam, ki jih prostovoljci zaznavajo pri svojem delu in pobudam za spremembe.
Našo razpravo bodo obogatili psihologinja in psiholog s Centra za krepitev zdravja, Urška Bakovič in Leander Černila, oba z izkušnjami v prostovoljnem delu, predsednica Društva MOST Špela Jovan, univ. dipl. socialna delavka ter predsednica Društva varnega zavetja Kočevje Jadranka Glavač, trenerka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope. Dogodek bo povezovala Ana Močnik, psihologinja in mentorica v prostovoljskem delu socialne aktivacije.

Namen akcije je posvet in izmenjava izkušenj podpornega okolja v premagovanju osamljenosti
Povabljenih približno 75 prostovoj
DA
Socialna aktivacija na Kočevskem (Podjetniški inkubator Kočevje)
Društvo ŠENT enota Kočevje, Društvo OZARA enota Celje, SKUP Kranj, Društvo varnega zavetja Kočevje, Večgeneracijski center SKUPAJ (Ljudska univerza Kočevje).)
Jadranka Glavač in Ana Močnik
031 645 763, 051 433 565
jadranka@inkubator-kocevje.si
povezava do zoom dogodka: https://us02web.zoom.us/j/87036837512?pwd=VVgwTFpQMzVOZFRRK3JjR1FwSG5QZz09