Opis projekta

Prostovoljstvo velikokrat povezujemo z dejanji dobrodelnosti, a moderni in inovativni pristopi v njem prepoznavajo tudi vrsto mladinskega aktivizma, ki mlade spodbuja k prevzemanju pobude, zlasti na področju solidarnosti, povečuje proaktivnost mladih znotraj skupnosti in krepi demokratična načela inkluzivnosti, medkulturnega dialoga in vzajemnega zaupanja. Iz tega izhaja tudi projektna ideja – cilj projekta je podpreti organizacije in mlade, da potenciale prostovoljstva izkoristijo kot gonilno silo za državljansko vzgojo, opolnomočenje mladih in aktivno sodelovanje v gradnji evropske družbe in krepitvi demokracije, vrednot EU in evropske identitete.

Cilji projekta Powered by V:

  1. boljše razumevanje kulturnega, družbenega in političnega konteksta povezave med prostovoljskim angažiranjem mladih in vrednotami EU;
  2. podpora mladinskemu prostovoljstvu kot transformativni sili, ki krepi vrednote EU ter gradi trdne in trajnostne družbe;
  3. krepitev organizacijskih kapacitet za kakovostno prostovoljstvo mladih, ki krepi vrednote EU;
  4. razkrivanje potencialov nacionalnega, transnacionalnega in evropskega sodelovanja na to temo.

Te cilje bo projekt dosegel s posveti, ki bodo odprli prostor za iskanje skupnega razumevanja vprašanj in izzivov ter skupnih izhodišč in akcij. K sodelovanju bomo spodbudili mlade, pa tudi mladinske delavce, raziskovalce in odločevalce, tako da bomo odprli širši prostor za dialog, ponudili več informacij in znanja, delili dobre prakse, nove veščine in priporočila – vse to pa nam bo olajšalo soočanje z izzivi 21. stoletja.

Rezultati projekta

Dogajanje na projektu

PARTNERJI V PROJEKTU: D-kolektiv (Hrvaška, vodilni partner), Frivilligcenter og Selvhjaelp Danmark (Danska), Volunteer Ireland (Irska), Centre for European Volunteering (CEV), Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdansku (Poljska)

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2022 – 28. 2. 2025

FINANCER PROJEKTA: Program Erasmus+

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor