Poziv za odprtje humanitarnih koridorjev v Jemnu

Objavljamo poziv, katerega sopodpisnica je tudi Slovenska filantropija.

Peticijo lahko podpišete tudi vi na tej povezavi.

 

JAVNI POZIV SLOVENSKI VLADI IN DIPLOMACIJI

V imenu človečnosti in humanizma, v imenu solidarnosti, v imenu odgovornosti do Splošne deklaracije človekovih pravic in spoštovanja svetosti življenja vas pozivamo, da se v okviru svojih diplomatskih in političnih mednarodnih dejavnosti, kolikor se da dejavno vključite v reševanje humanitarne krize v Jemnu. Navkljub vsem dosedanjim pozivom in opozorilom OZN in humanitarnih organizacij so žrtve jemenske vojne zaman trkale na vest neme mednarodne, tudi evropske (!) diplomacije. Zdaj pa je več kot triletni konflikt, ki so ga svetovni mediji poimenovali »pozabljena vojna«, jasno pokazal, da smo na pragu največje humanitarne katastrofe 21. stoletja. Zato se ta vojna ne sme nadaljevati! Zločine vojskujočih se sil in agonijo civilnega jemenskega prebivalstva je treba takoj ustaviti.

Za državljane in prebivalce Jemna je prekinitev vojne temeljno eksistencialno vprašanje. Za t. i. demokratični svet pa morda ena zadnjih priložnosti za potrditev človečnosti in dostojanstva. Absurd in cinizem našega časa sta namreč prišla že do skrajnega roba in čez! Namesto da bi človeštvo in izvoljeni politični voditelji reševali planet, se še naprej samouničujemo.  

Kot civilna iniciativa in državljani Republike Slovenije zato uveljavljamo svojo civilno, moralno in civilizacijsko dolžnost. Opozarjamo na množično in nedopustno trpljenje prebivalcev Jemna, ki jim, če se krvava in nesmiselna morija ne bo takoj ustavila, grozi smrt nepredstavljivih razsežnosti. Številke so strašljive in nenehno naraščajo: danes je zaradi lakote akutno ogroženih že 5,2 milijona otrok, po statistikah je kronično podhranjenih 35 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva, kolera je dosegla že skoraj vse province Jemna, po zadnjih podatkih organizacije Save the Children je v zadnjih treh letih zaradi vojne umrlo 85.000 otrok, mlajših od pet let, cele generacije otrok ne hodijo v šolo, nekaj milijonov ljudi je ostalo brez domov in so razseljeni. Skoraj že 21 milijonov prebivalcev Jemna potrebuje nujno humanitarno pomoč!

Zato pričakujemo,

  1. da se diplomacija Republike Slovenije kot članice Evropske unije dejavno vključi v mirovna prizadevanja za končanje vojne v Jemnu;
  2. da v okviru mednarodnih mirovnih pogajanj, načrtovane konference za dosego miru v Jemnu predlagate oziroma podprete prihod mirovnih sil OZN v Jemen, da bodo nadzorovale iztovarjanje in distribucijo humanitarne pomoči v pristanišču Al Hudayda;
  3. da predlagate, naj Al Hudayda čim prej postane varovano območje, saj zdaj predstavlja edino humanitarno okno v svet;
  4. da se prebivalcem Jemna zagotovi takojšnja in zadostna humanitarna pomoč, kar bo preprečilo lakoto in množično umiranje;
  5. da se odpre letališče v Sani.

Nedopustno je, da v 21. stoletju nekatere ranljive države postajajo množična koncentracijska taborišča. Ko gledamo kot dih tanke okostnjake otrok, ki umirajo od lakote, in to tako rekoč pred očmi celotnega sveta, si ne moremo kaj, da ne bi pomislili na nekdanja taborišča smrti. Nekoč so ljudi vozili tja, kjer so jih potem množično ubijali, danes jih ubijajo tam, kjer so se rodili. Nedopustno in necivilizacijsko. Nevredno človeka je ubijati. Predvsem pa je zločinsko moriti otroke! In ti so danes na tem že pregretem planetu najbolj ogroženi. Največ jih je med begunci. Največ je po nedolžnem pobitih otrok! Zakaj umirajo? Zaradi pohlepa in človeške nizkotnosti. Zaradi povampirjenosti ljudi brez trohice človeškega dostojanstva.

 Ne več!

 

Draga Potočnjak

Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira

Mednarodni odbor PEN Pisatelji za mir

Slovenski center PEN

Društvo slovenskih pisateljev

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

PIC, Pravno informacijski center nevladnih organizacij

Sindikat GLOSA

Slovensko sociološko društvo

Zveza policijskih veteranskih društev SEVER

Društvo za nenasilno komunikacijo

SINTEZA; KCD, Koalicija civilne družbe za prenovo

Društvo Za otroke sveta

Policijsko veteransko društvo Sever, Zasavje

Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Šentjakob ROŽ

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh

Združenje srčnost

Društvo Svetovalni svet

Policijsko veteransko društvo Sever, Gorenjska, PVDSG

Društvo slovenskih režiserjev, Društvo DSR

Društvo Iskra, Študentska Iskra

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družnebe in politične študije

Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Društvo UP Jesenice

Zveza Sonček so.p.

Dobrodelno društvo Tibet

Stranka mladih Zeleni Evrope

Zveza društev in klubov MORiS

Mini teater, Ljubljana

Judovski kulturni center

Festival hiša strpnosti

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Tolmin

Zveza prijateljev mladine Maribor

ZDUS, Združenje dramskih umetnikov Slovenije.

Društvo za dostojno delo in socialno družbo

Gledališče ŠKUC

HUMANITAS, Center za globalno učenje in sodelovanje

Ljubljanska kolesarska mreža

Animavita

Center aktivnosti Fužine

Šad Mavrica

Društvo za spodbujanje razvoja mladih CET Platforma

Inštitut za trajnostni razvoj

Društvo KKLS

Klub srečnih

Založba Sanje

Festival sanje Zavod Sopotniki

Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor

Društvo dražba

Združenje Srčnost

3VITANA, Center za celosten razvoj

Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče

Zavod 1-2-3, center socialnih in rekreativnih dejavnosti

Društvo Bodi svetloba

Društvo upokojencev Bled

Zavod za pravično trgovino, 3MUHE

Zavod Dobra pot

Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje

Društvo učiteljev gluhih Slovenije

Ustanova nevladnih mladinskega pola Pohorski bataljon

Društvo prijateljev zmernega napredka

Društvo GO-Spominčica Nova Gorica

SVIZ Šolski center Slovenj Gradec

Društvo psoriatikov Slovenije

Kooperativa ROG z.b.o.

Društvo kROG9

Društvo informacijski center Legebitra

Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, ZRU

Človekoljubno, dobrodelno društvo UP Jesenice

KZA Nova brazda Kranj

Društvo ODNOS 

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa (spol.si)

Popotniško združenje Slovenije

ZNI Zavod za Novodobno Izobraževanje

SLOGA Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

DGTKS, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

Cerkljanski mladinski alternativni klub

Zavod TransAkcija

Konjeniško društvo Pesnica

Društvo Duh časa

Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

INTERSO  Integracija ekonomije, razvoja, sociale in okolja, Inštitut za individualno in družbeno odgovornost, Koper 

PUM-O in Mladinski dnevni center KamRa (mentorice in mladi)

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas