Ime vaše akcije::

Lokacija akcije:

Moj kraj se nahaja v regiji

Datum akcije:

Trajanje akcije (ura pričetka in zaključka):

Področje akcije (trajnostni cilj):

Vrsta akcije:

Opis akcije:

Namen akcije:

Število sodelujočih prostovoljcev pri akciji:

Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci:

Organizator akcije:

V okviru akcije sodelujejo tudi naslednje organizacije:

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

E-pošta kontaktne osebe::

Akciji lahko sledite na povezavi:

S prijavo vaše akcije preko tega obrazca se strinjate z objavo opisa akcije in navedenih kontaktov na družbenih omrežjih za namene promocije.