Ime in priimek

E-naslov

Telefonska števlika

Naslov organizacije, iz katere prihajam

Označite izobraževanja, ki se jih želite udeležili:
ZAPOLNJENO!

Strinjam se, da se moji podatki uporabljajo za obveščanje glede izvedbe e-izobraževanja. S poslano prijavo se strinjate, da Slovenska filantropija v skladu z Zakonom o varstvu podatkov obdeluje vašo prijavo za potrebe e-izobraževanja in z njimi povezanih aktivnosti:
DA