Prijava na 11. Slovenski kongres prostovoljstva

Opis dogodka

Prijavnica:

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA

Naslov

Pošta

E-naslov:

Telefon:

ORGANIZACIJA

Naslov

Pošta

E-naslov:

Telefon:

Davčna številka

Davčni zavezanec

DANE

Članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij

DANE

PLAČILO KOTIZACIJE Označite

Plača organizacijaPlača udeleženec sam

Organizacije, ki so članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, za udeležbo na kongresu plačajo 20 EUR, za ostale pa stroški udeležbe znašajo 40 EUR. Kotizacija je namenjena kritju stroškov prostora in pogostitve.