NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Izmenjevalnica oblačil
Balinišče pri baru Oranž ali dvorana Sokolskega doma v primeru dežja
Primorsko-notranjska regija
22. 4. 2023
9h - 12h
Socialna dejavnost
Izmenjevalnica
Na balinišču pred "Curo" boste lahko izmenjali sezonska oblačila. Izmenjevali bomo samo dobro ohranjena in uporabna oblačila, prostor bo pa tudi za zbiranje promocijskih kratkih majic in jeansa, kar bomo podarili naprej obrtnikom, ki tem stvarem dajo novo rabo. Oblačila, ki jih ne boste odnesli nazaj domov bomo podarili Rdečemu križu. Skupaj bomo poskrbeli za kroženje uporabnih stvari in s tem delček razbremenili naš planet.
Ozaveščanje o pomembnosti trajnostnih nakupov, škodljivosti hitre mode, grajenje skupnosti, solidarnost.
15
DA
društvo tabornikov Rod snežniških ruševcev, bar Oranž in mladinski klub Nade žagar (MKNŽ)
območna organizacija Rdečega križa Ilirska Bistrica
Polona Vida Čeligoj
041 396 276
polona.celigoj@gmail.com
http://rusevci.si/
Čistilna akcija ob 70 - letnici Ruševcev
Ilirska Bistrica
Primorsko-notranjska regija
15. 4. 2023
8 - 13h
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Ilirskobistriški taborniki v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica, javnim podjetjem Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., podjetjem Irbis d.o.o., javnim zavodom Park Škocjanske jame, številnimi društvi in krajevnimi skupnostmi, pripravljamo vse občinsko čistilno akcijo. Ta bo potekala v sklopu praznovanja sedemdesete obletnice obstoja društva tabornikov Rod snežniških ruševcev. Vabljeni!
Ozaveščanje ljudi o pomenu čistega okolja, medsebojno sodelovanje in solidarnost.
Ocenjeno število sodelujočih je okoli 500 iz cele občine.
DA
Občina Ilirska Bistrica in društvo tabornikov Rod snežniških ruševcev
JZ Park Škocjanske jame, številna podjetja, društva in krajevne skupnosti
Polona Vida Čeligoj
041 396 276
polona.celigoj@gmail.com
http://rusevci.si/
DAN ZA SPREMEMBE: Z roko v roki za lepši dan
Logatec
Primorsko-notranjska regija
14. 04. 2023
10.30 - 12.30
Socialna dejavnost
Medgeneracijske aktivnosti
Akcija Z roko v roki za lepši dan kot družabni dogodek prispeva k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju, medgeneracijskemu druženju, pogovoru, urjenju komunikacijskih veščin in tkanju medsebojnih vezi. Posameznikom v skupnosti predstavlja enostaven način, kako se lahko aktivno vključiti v skupnost in na ta način delati in čutiti dobro.
Namen akcije je medsebojno povezovanje in sodelovanje ter ustvarjanje zdravih življenjskih navad. Dogodek prispeva k povečanju občutka smisla in zadovoljstva v življenju ter k zmanjšanju občutka osamljenosti ranljivih skupin.
5-6
DA
Dnevni center Logatec
Hiša sadeži družbe Logatec
Sabina E. Korošec
031 530 297
dnevni.center@ds-logatec.si
FB: Dnevni center Logatec
Mesečni izzivi
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas
Primorsko-notranjska regija
januar - maj 2023
5 tednov
Vzgoja in izobraževanje
Drugo
Na OŠ Toneta Šraja Aljoše smo v letošnjem šolskem letu pričeli z aktivnostmi, ki učence spodbujajo k temu, da se trudijo delovati in živeti skladno s pozitivnimi prepričanji in vrednotami. Menimo, da je dobro počutje tisto, ki nam omogoča, da lahko v polnem pomenu razvijamo svoje znanje, se izpolnjujemo in prispevamo v dobro skupnosti, zato so na naši šoli v mesecu januarju snežila dejanja prijaznosti. Po šoli so bili obešeni plakati, ki so učence nagovarjali k prijaznim dejanjem. Ko so bili učenci prijazni drug do drugega, so zraven podali tudi kartico prijaznosti in s tem povzročili pravi snežni metež prijaznosti.
V mesecu februarju smo z drobnimi dejanji, majhnimi pozornostmi in besedami sejali ljubezen. Učenci so morali v februarskem izzivu drobnih dejanj, na plakat prilepiti srce in vanj zapisati, kaj imajo najraje na naši šoli.
V mesecu marcu pa se vsi na šoli trudimo prispevati k boljši družbi prihodnosti, ki bo bolj odprta, usmerjena k sodelovanju, odgovornosti, strpnosti in bo temeljila na spoštovanju do soljudi.
Zavedamo se, da nas obnašanje v skladu z vrednotami dela v življenju bolj zadovoljne, srečne in je ključno za občutek smiselnosti. Učence spodbujamo k temu, da verjamejo vase in si postavljajo čim višje cilje, vendar so kljub vsemu pozorni tudi na to, da so pri tem pošteni, spoštljivi, delavni ter razvijajo vrednote, ki so pomembne za sočloveka, za družbo in celoten svet.
V letošnjem šolskem letu pa nas čakata še dva izziva, ki se bosta odvijala predvidoma v mesecu aprilu in maju.
Spodbujanje pozitivne klime v vzgojno izobraževalnem procesu
150 učencev
DA
Tina Zobec Pirnat
/
Tina Zobec Pirnat
017098831
tina.zobec-pirnat1@guest.arnes.si
https://ostsaljose.splet.arnes.si/category/aktualno/dogodki/
DAJ - DAM
POSTOJNA
Primorsko-notranjska regija
15.4.2023
9.00 DO 15.00
Drugo
Izmenjevalnica
Omare so polne oblačil, knjižne police so polne knjig, prostor je prepoln, in nimamo več pregleda, čas je za ukrepanje. Ne glede na to, kaj bomo storili, moramo premisliti , kaj bomo obsodili na prisilno odstranitev, in kaj bo ostalo.
Misel na to, da bi nekaj, kar je moje končalo na odpadu, nas največkrat prisili do tega, da so omare še vedno polne, zato bomo člani in članice Društva Tvoj telefon, 15. aprila 2023 odprli vrata svojega prostora in vse zainteresirane povabili, da se nam pridružijo, pri akciji izmenjave. Dan bomo popestrili tudi s pogovori o našem delu, o težavah ljudi, ki so se znašli v stiskah, skušali bomo poiskati način za izpraznitev prostora in zadihati.
DRUŽENJE
15
DA
DRUŠTVO TVOJ TELFON
RK Postojna
NATAŠA PAVLOVIČ
05 720 1 720
tvoj.telefon@siol.net
https://drustvotvojtelefon.com/
Dan za spremembe v Postojni
Postojna
Primorsko-notranjska regija
15.4.2023
4 dni
Ranljive skupine
Skupnostna akcija
V OKVIRU PROSTOVOLJSKE AKCIJE SMO V OBČINI POSTOJNA ZDRUŽILI MOČI. V ta namen pripravljamo več dogodkov in prostovoljskih akcij....

• 12. in 13. april (popoldan v knjižnici Bena Zupančiča Postojna) - IZMENJAVA IGRAČ IN KNJIG (organizira: Društvo prijateljev mladine PO-PI, Mladinski center Postojna, Knjižnica Bena Zupančiča Postojna)
• 12. do 14. april (med 7. in 12. uro na sedežu OZRK Postojna – Pivka) - ZBIRALNA AKCIJA KONZERVIRANE HRANE (organizira: OZRK Postojna-Pivka)
• 13. april od 9. do 13. ure (od Titovega trga po Jamski cesto do Postojnske jame in vračanje nazaj po preurejeni poti ob Pivki) – ČISTILNA AKCIJA (organizira: Ljudska univerza Postojna, PUM-o)
• 14. april (Šent, VDC) – BRALNA URICA (organizira: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna)
• 15. april (Dom upokojencev, Talita Kum) - BRALNA URICA (organizirata: JSKD, Občina Postojna)
• 15. april dopoldan – VODSTVO ZA VOLANOM SOPOTNIKA (Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna)
• 15. april dopoldan - ČISTILNA AKCIJA 'OČISTIMO POSTOJNO' (organizirajo: skavti, taborniki, Občina Postojna)
• 15. april ob 10. uri – BREZPLAČNO VODSTVO PO RAZSTAVI MUZEJ KRASA, obvezne prijave na: 05 721 10 90 (organizira: Notranjski muzej Postojna)
Povezovanje in sodelovanje lokalnih deležnikov v skrbi za ranljive skupine in naše skupno lokalno okolje.
100
DA
Občina Postojna
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Društvo prijateljev mladine PO-PI, OZRK Postojna-Pivka, Zavod Znanje Postojna, skavti, taborniki, JSKD
Doris Komen Horvat
031824631
novinarsko.sredisce@postojna.si
https://www.postojna.si
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Primorsko-notranjska regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor