Projekt je namenjen strokovnemu zagovorniškemu delu, branjenju in zaščiti pravic te izrazito ranljive skupine ljudi – prosilcev za azil, tistih, ki bi to radi postali in beguncev – kot hiter, strokoven in angažiran odziv na nov poskus oblasti, da zaobide obveznosti, ki jih je prevzela z Ženevsko konvencijo in ki jih narekuje zakonodaja EU. Obenem bo zagovorniško delo obsegalo tudi odvračanje napadov na NVO, ki nudimo pomoč tujcem in beguncem, saj je to postalo spremljevalni del vsakega s to vsebino povezanega zakonodajnega postopka.

Projekt se posveča tudi komunikaciji na tem področju, premisleku o tem, kako učinkovito komunicirati pravice beguncev, kako zmanjšati strah pred njimi in kako aktivirati javnost v njihov podporo.

PARTNER V PROJEKTU: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 27. 7. 2020 – 26. 1. 2021

FINANCER PROJEKTA: Program Active Citizens Fund v Sloveniji

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor