TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je izboljšanje zaščite otrok in mladostnic/kov imigrantk/tov, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, jim zagotoviti psihosocialno pomoč in podporo, učno pomoč in pomoč pri vključevanju v slovensko okolje.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.