Promocija prostovoljstva je osrednja dejavnost Slovenske filantropije in je rdeča nit našega delovanja v vseh programskih enotah. V okvirih projektov izvajamo različne vsebine – nekateri projekti se nanašajo na točno določeno ciljno skupino in se izvajajo znotraj naših programskih enot, nekateri projekti pa povezujejo delovanje vseh programskih enot in celotne Slovenske filantropije ter povzemajo bistvene elemente našega delovanja, dajejo temelje naši viziji ter podpirajo vrednote, ki jih zagovarjamo.

AKTUALNI PROJEKTI

Projekti, ki povezujejo delovanje vseh programskih enot Slovenske filantropije:


Ostale aktualne projekte najdete nanizane pri posamezni programski enoti.