Prostori Slovenske filantropije v Ljubljani in Mariboru niso namenjeni samo reševanju akutnih življenjskih situacij uporabnikov, ampak predstavljajo tudi varno točko za vse migrante, prosilce za azil in osebe z mednarodno zaščito. Program Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru poteka vsak delovni dan med 10. in 18. uro.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sledi več ciljem, katerim je najbolj skupen prvi cilj programa, in sicer pomoč pri integraciji (tako jezikovni kot predvsem kulturni) v lokalno oz. slovensko okolje skozi organiziranje prostega časa.

Specifični cilji:
– Zagotavljanje varnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa.
– Ohranjanje socialne aktivnosti prosilcev za azil kljub institucionalizirani oskrbi, oseb z mednarodno zaščito in drugih migrantov, ki so dolgotrajno brezposelni.
– Širjenje socialne mreže migrantov.
– Neformalno pridobivanje znanj in izkušenj uporabnikov.
– Zagotavljanje uporabnikom široko, njim prilagojeno ponudbo delavnic in predavanj.
– Povezovanje uporabnikov z lokalno skupnostjo in rušenje medsebojnih predsodkov.

V okviru programa so do sedaj potekale vrtičkarske, glasbene, dramske, pogovorne, mizarske in druge najrazličnejše delavnice. Naš uspeh merimo s številom ljudi, ki pridejo k nam na kavo v trenutku, ko se počutijo osamljene ali ljudi, ki odkrijejo ali krepijo svoje potenciale.