Projekt FORUM – usposabljanje v Pragi

Sodelavca Slovenske filantropije, Marina Uzelac in Franci Zlatar, sta se v Pragi udeležila treninga na temo rejništva za otroke brez spremstva, v okviru EU projekta FORUM.
Spomladi bomo v Sloveniji organizirali usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju rejništev in s tem prispevali h krepitvi sistema rejništev za otroke brez spremstva v Sloveniji.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas