Projekt FORUM – Za otroke brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z namenom krepitve rejništva se izvaja v skladu s prednostnimi nalogami Evropske komisije za zagotavljanje izboljšanja zaščite in spoštovanja pravic otrok v migracijah na ozemlju EU, vključno z razvojem kakovostnega sistema rejništva, ki spodbuja prenos strokovnega znanja iz držav z dobro razvitim sistemom rejništva in z več izkušnjami z rejništvom za otroke brez spremstva v države, ki imajo na področju nameščanja otrok brez spremstva v rejniške družine manj izkušenj.

V zadnjih letih se je povečalo število otrok, ki migrirajo v članice EU; mnogi med njimi prihajajo brez spremstva staršev ali skrbnikov. Porast števila prihajajočih otrok migrantov je razkril nekatere vrzeli in pomanjkljivosti obstoječega sistema varovanja pravic otrok ter izpostavil potrebo po ciljnih ukrepih za izboljšanje zaščite teh otrok.

Projekt FORUM sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo in traja 2 leti, od avgusta 2017 do avgusta 2019.

Koordinatorica projekta je organizacija Fondazione L’Albero della Vita, izvaja pa se v sodelovanju sledečih evropskih organizacij, katerih poslanstvo je izboljšanje zaščite in sprejema migrantk_ov ter otrok brez spremstva: Slovenska filantropija (Slovenija), Accem (Španija), Organization for Aid to Refugees OPU (Češka), Family Child Youth Association FCYA (Madžarska), FICE – Federation of Educative Communities (Avstrija). Strokovni partnerji v projektu so CORAM (Velika Britanija), Fondazione ISMU (Italija) in EUROCHILD.

Več informacij najdete na spletni strani projekta.

Dokumenti, ki so nastali v okviru projekta:

 

Evropska unija - Wikipedija, prosta enciklopedija
Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

 

 

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor