PROJEKT: Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za brezdomce, prosilce za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito ter druge migrante v Republiki Sloveniji
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je zagotavljati psihosocialno pomoč, nuditi svetovanje in izvajati zagovorništvo ter tako prispevati k boljši vključenosti in lažjemu uveljavljanju pravic brezdomcev in različnih skupin migrantov.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: Podpora in pomoč pri integraciji imigrantk in imigrantov
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
NAMEN PROJEKTA: Izhodišče programa predstavlja dejstvo, da v Ljubljani živi veliko različnih skupin imigrantk in imigrantov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju. Namen programa je nuditi svetovanje, izvajati zagovorništvo ter aktivno spodbujati integracijo v lokalno okolje polnoletnim imigrantkam in imigrantom (posebno prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito, osebam s priznano mednarodno zaščito ter ostalim ranljivim skupinam migrantov), ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: Program pomoči za otroke in mladostnice/ke imigrantke/te
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je izboljšanje zaščite otrok in mladostnic/kov imigrantk/tov, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, jim zagotoviti psihosocialno pomoč in podporo, učno pomoč in pomoč pri vključevanju v slovensko okolje.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marina Uzelac, marina.uzelac@filantropija.org

PROJEKT: Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je nudenje psihosocialne pomoči migrantom skozi organiziranje njihovega prostega časa, pomoč pri vzpostavljanju in krepitvi njihove socialne mreže ter pomoč pri premagovanju medkulturnega šoka (ter posledic institucionalizirane obravnave prosilcev za mednarodno zaščito).
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Primož Jamšek, primoz.jamsek@filantropija.org

PROJEKT: STIRE – Spodbujanje integracije preseljenih beguncev (STIRE – Supporting The Integration of the Resettled)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
PARTNERJI PROJEKTA: Sudwind – Verein fur entwicklungspolitik und globale gerechtigkeit (AT), Rehabilitacijski centar za stres i traumu (HR), Udruge Centar za mirovne studije (HR), CESIE (IT), Peace action, training & research institut of Romanina (RO), Development perspectives company limited by guarantee (IR), Slovenska filantropija (SI).
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je spodbujanje integracije preseljenih beguncev v EU državah, vzpostavljanje kapacitet za integracijo v državah sprejemnicah in promocija sodelovanja preseljenih beguncev in večinskega prebivalstva v državah sprejemnicah.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija iz sredstev programa AMIF
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: MINT – Mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav (MINT – Mentoring for Integration of third country national children affected by migration)

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12 .2020
PARTNERJI PROJEKTA: Terre des hommes (HU), Organisation for Aid to Refugees (CZ), Tdh (RO), Ocelanie (PL), Slovenska filantropija (SI).
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je spodbujanje integracije otrok in mladih migrantov iz tretjih držav v državah sprejemnicah, s poudarkom na njihovem vključevanju v izobraževanje in dejavnem sodelovanju v družbenem, kulturnem in političnem življenju ter preprečevanje stereotipov in spodbujanje sprejemanja z ozaveščanjem o otrokovih pravicah.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marina Uzelac; marina.uzelac@filantropija.org

PROJEKT: Pomoč in svetovanje pri zdravstveni oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito
TRAJANJE PROJEKTA: 17.1.2019 – 30.11.2019
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Namen programa je informiranje, svetovanje in nudenje pomoči pri dostopanju do zdravstvenih storitev prosilcem za mednarodno zaščito in osebam z mednarodno zaščito ter posledično olajšati njihov dostop do zdravstvenega varstva v RS.
FINANCER PROJEKTA: Ministrstvo za zdravje RS
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Ognjen Radivojević, ognjen.radivojevic@filantropija.org

PROJEKT: ˝Job to Stay˝ – Trajnostno vključevanje nizko kvalificiranih beguncev na trg dela v turističnem sektorju (Job to Stay – Sustainable Integration of Low-skilled Refugees into the Turism Labour market)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: Fachhochschule des Mittelstandes (DE), E.N.T.E.R. GMBH (AT), European neighbours (AT), Formazione Co&So Network (IT), Association Odyssée (FR), IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenbur (DE), VSP-Verbund für Soziale Projekte gGmbH (DE), Univerza na Primorskem, Universita del litorale (SI), Slovenska filantropija (SI).
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Glavni namen projekta je integracija begunk na trg dela v turističnem sektorju. Cilji projekta so: usposabljanje in nadaljnji razvoj ključnih znanj in kompetenc pri beguncih, s katerimi bodo lahko vstopali v poklicno izobraževanje in kvalifikacije, ter ozaveščanje odločevalcev na različnih ravneh. SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev programa Erasmus +.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar; franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: ˝Welcomm – Podpora pri vključevanju državljanov tretjih držav z razvijanjem učnih in usklajevalnih orodij, z namenom oblikovanja sprejemajočih in vključujočih skupnosti (˝Welcomm –Supporting integration of third country nationals through developing learning and collaboration tools to build welcoming and inclusive communities)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 12. 2017 – 30. 9. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: Rehabilitacijski centar za stres i traumu (HR), Sudwind – Verein fur entwicklungspolitik und globale gerechtigkeit (AT), Udruge Centar za mirovne studije (HR), CESIE (IT), Slovenska filantropija (SI).
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Namen projekta je olajšati vključevanje oseb z mednarodno zaščito, zlasti tiste, ki so bile preseljene in premeščene v novo državo, z razvijanjem inovativnih, spletnih orodij z informacijami o državi gostiteljici, e-tečajem jezika in socio-kulturno orientacijo za podporo pred odhodom in ob prihodu v novo državo. Prav tako je namen projekta okrepiti zmogljivosti strokovnjakov, praktikov, lokalnih aktivistov, civilne družbe in prostovoljcev, da lahko učinkovito olajšajo in podprejo vključevanje oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska komisija iz sredstev programa AMIF
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Helena Liberšar, helena.libersar@filantropija.org