Prostovoljski servis

Program Prostovoljski servis je namenjen posameznikom in družinam v stiski, ki bi za kakovostno življenje potrebovale pomoč, ki si je zaradi finančne stiske ne morejo zagotoviti oziroma takšna pomoč na trgu ne obstaja. Na Slovenski filantropiji smo program vzpostavili z namenom pomoči ljudem, ki se ne znajdejo med različnimi socialnovarstvenimi programi javnih zavodov in nevladnih organizacij. V primeru, da ni programa, ki bi jim lahko nudil pomoč, vključimo v pomoč prostovoljce.

Deluje tako, da povezuje ljudi, ki so se znašli v stiski, s prostovoljci in prostovoljskimi organizacijami. V sklopu programa koordiniramo:

  • družabništvo osebam, ki težko zapustijo dom,
  • spremljanje starejših ter gibalno oviranih oseb,
  • pomoč pri rehabilitaciji po zdravljenju v bolnišnici,
  • varstvo otrok,
  • učne pomoči otrokom,
  • druge pomoči – odvisno od specifične situacije posameznika oz. družine.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor