IMG_0567 PRIMOŽ JAMŠEK

Primož Jamšek, dipl. soc. delavec, je na Slovenski filantropiji zaposlen kot strokovni vodja programa Prostovoljstvo.
Na Slovenski filantropiji deluje od leta 2002, kot vodja aktivnosti na področju prostovoljstva pa od leta 2008. Sodeloval je pri snovanju uvodnih usposabljanj za prostovoljce in prostovoljke ter pri vzpostavitvi širšega programa Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji. Letno izvaja okoli 40 delavnic in usposabljanj za prostovoljce in mentorje. Je tudi kreator strokovnih usposabljanj za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanje »prostovoljstvo-krepitev vrednot nenasilje«, ki jih je tudi večkrat izvajal.  S svojimi prispevki je sodeloval tudi že na najrazličnejših mednarodnih konferencah v Evropski uniji in izven nje. Njegove aktivnosti segajo tudi na področje sistemske ureditve prostovoljskega dela. Je strokovnjak, ki je dnevno v stiku s prostovoljskim sektorjem in dobro pozna njegove izzive in priložnosti.

alja1 NEVENKA ALJA GLADEK

Koordinatorica programskih aktivnosti na Slovenski filantropiji in izvajalka usposabljanj, profesorica razrednega pouka in specialistka mladinskega dela z izkušnjami poučevanja v osnovni šoli, vodenja programov mladinskega centra CID Ptuj in koordiniranja kulturnih dejavnosti na širšem ptujskem območju. Izobraževala se je na področju managementa v kulturi in izobraževanju, medkulturnega dialoga, transakcijske analize in spodbujanja celostnega osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov na osnovi Gestalt terapije. Kot prostovoljka je delala na področju otroškega gledališča, sodobnega plesa, v društvu prijateljev mladine na Ptuju in v natečaju Evropa v šoli pod okriljem ZPMS. Koordinatorica več projektov Evropske prostovoljske službe in mednarodnih mladinskih izmenjav ter nosilka treh akcijskih raziskav: Mladi in prosti čas (2002), Mladi in droge na Ptuju 2004 in Mladi in droge na Ptuju 2008.

IMG_0578 

 


TJAŠA ARKO

Profesorica likovne vzgoje, ki že več kot 10 let vodi delavnice, usposabljanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju skupinske dinamike, ki se splete med udeleženci. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi. Poklicna pot jo je leta 2009 pripeljala na Slovensko filantropijo. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih (Izobraževalni trener praktik) in se vseskozi izobražuje na področjih dobre komunikacije. Verjame, da se da težke teme obdelat tudi na zanimiv način in da se ne glede na starost največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.

      IMG_0593

 


JAKA KOVAČ

Jaka Kovač je usposabljanja začel voditi pred desetimi leti. V tem času je odvodil precejšnje število delavnic, usposabljanj, taborov, mladinskih izmenjav, letovanj in mednarodnih treningov za prostovoljce, mentorje, mladinske delavce, športne trenerje,  begunce in prosilce za azil… Zelo ga navdihuje potencial neformalnega izobraževanja, kjer se želja po učenju in raziskovanju, ki nam je v strogem šolskem sistemu pogosto malo zaspala, ponovno prebudi in razcveti. V zadnjem letih mu prosti čas zapolnjujejo izobraževanja na področju Nenasilne komunikacije, Art of hostinga in vzgoje skozi šport. Velik izziv mu predstavlja povezovanje in prepletanje neformalnega izobraževanja, športa in spiritualnosti.

20170313_202226 (2) JAKA MATIČIČ

Jaka je z usposabljanji praktično zrasel v okviru SKAVTOV, kjer se je navdušili za prostovoljstvo in si tlakovali pot do mladinskega voditelja in izvajalca usposabljanj. Sodeluje pri organizaciji številnih projektov, taborov, zagovorniških kampanj, in drugih stvari, ki spodbujajo osebni napredek mladega človeka. Sam se je soočil tudi z vlogo vodje bazena trenerjev pri skavtih, ki pa jo je moral po kratkem trajanju zaključiti zaradi aktivnega odgovora na povečane potrebe po oskrbi beguncev v Sloveniji leta 2015. Od takrat aktivno sodeluje na terenu z organizacijo delavnic za begunce ter aktivnim zagovorništvom njihovih pravic. Pri izvajanju usposabljanj se še posebej rad posveča temam povezanim s projektnim načrtovanjem, strateškim vzgojnim načrtovanjem, socialnim podjetništvom, mentorstvom, podpornim učenjem in drugim.

IMG_20170322_094108590 (2) MATEJA SLAPNIK

Mateja, po izobrazbi univ. dipl. soc. delavka, je zaposlena na Slovenski filantropiji na programu Prostovoljstvo, skrbi za koordiniranje Prostovoljskega servisa v Ljubljani in je izvajalka uvodnih usposabljanj za prostovoljce. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z iskalci pomoči, ki se soočajo z različnimi stiskami, jih informira, svetuje, opravlja zagovorniško vlogo in spremlja proces pomoči.
Prostovoljcem, ki se zanimajo za prostovoljstvo, pomaga pri iskanju njim primernega prostovoljskega dela, jim svetuje v zvezi z dilemami, vprašanji glede pravic in odgovornosti v prostovoljstvu ter nudi mentorsko podporo prostovoljcem v okviru Prostovoljskega servisa. Delovne izkušnje je pridobivala s prostovoljskim delom z mladimi in starejšimi, s koordiniranjem socialnovarstvenih programov in projektov ter vodenju skupin starejših ljudi za samopomoč.

alenka_13ALENKA OBLAK 

Vodi izobraževanja odraslih in mladih, fasilitira procese sodelovanja in razvoja v organizacijah ter gosti različne dogodke, ki odpirajo in ustvarjajo prostor sodelovanja. Univ. dipl. socialna pedagoginja, podiplomska študentka antropologije, ki jo je radovednost že zgodaj peljala v prostovoljske in mentorske vode (spremljanje zaposlenih in prostovoljcev, delo z ranljivimi skupinami v Braziliji in Sloveniji, delo s skavti, učna pomoč, doživljajska pedagogika …). Poklicno se s podporo prostovoljstvu v Sloveniji in mednarodno ukvarja več kot 10 let. Pri delovanju podpira tudi nevladne organizacije, mladinski sektor, učitelje, se ukvarja z vključevanjem ljudi s posebnimi potrebami, procesi učenja, ustvarjalnosti, neformalnega izobraževanja, veščinami voditeljstva, globalnega učenja, okoljske vzgoje, podjetništva.

saso kroneggerSAŠO KRONEGGER

Sašo Kronegger je socialni pedagog in transakcijski analitik – svetovalec. Izvaja izobraževanja za različne naročnike. Teme izobraževanj so predvsem usmerjene v izboljševanje komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), reševanje konfliktov, timsko delo in vzgojo. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi z moderiranjem procesov ter mentorstvom.

Termini, teme in lokacije so objavljene na spletni strani: www.prostovoljstvo.org/usposabljanja.

Kontaktna oseba: Jaka Matičič, jaka.maticic@filantropija.org, (01) 433 40 24.