Opis projekta

Projekt je namenjen izvajanju podpore mladoletnikom brez spremstva, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov.

Namen projekta je v prvi vrsti opolnomočenje mladoletnikov brez spremstva, zaščita njihovih pravic in interesov ter zagotovitev njihove boljše vključenosti v lokalno okolje in slovensko družbo. Vsak dan med delovniki bomo izvajali različne prostočasne in izobraževalne aktivnosti znotraj kapacitete UOIM ter mladoletnikom omogočali dostop do prostočasnih aktivnosti športnih, kulturnih in drugih institucij.

Aktivnosti bodo mladoletnikom pomagale pri vključevanju v izobraževalni sistem, doprinesle k pridobivanju novih in uporabnih veščin ter spretnosti, ki bodo vplivale na njihov osebnostni razvoj, razvoj potencialov, razbremenitev ter nudile pripravo za nadaljnjo samostojno življenje v novi družbi

Dogajanje na projektu

KONTAKTNA OSEBA: Tamara Raftović Loštrek, tamara.raftovic-lostrek@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 2. 4. 2024 – 31. 12. 2025

FINANCER: Evropska unija preko Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Urad za oskrbo in integracijo migrantov Republike Slovenije

Urad RS za oskrbo in integracijo migrantov
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor