POT DO SPRAVE Utiranje poti osebam z izkušnjo mučenja do dejavne vloge v skupnosti

Po podatkih UNHCR je trenutno po svetu 60 milijonov ljudi na begu pred vojno, preganjanjem in izgonom. Ta migracijski tok predstavlja izziv za ves svet in rešiti ga moramo skupaj. Težko je podati povsem točne podatke, ocenjuje pa se, da je med begunci in prosilci za azil do 35 odstotkov oseb z izkušnjo mučenja. Od 1. aprila 2015 do 31. marca 2016 je avstrijski Medkulturni center Omega v sodelovanju z organizacijami na Hrvaškem, v Nemčiji, Romuniji in Sloveniji izvajal projekt Pot do sprave – utiranje poti osebam z izkušnjo mučenja do dejavne vloge v skupnosti, da bi osebam z izkušnjo mučenja zagotovili rehabilitacijo, vključno s psihoterapevtsko obravnavo, psihosocialnim svetovanjem in vodenjem primerov, ter jim tako pomagali pri vključevanju v novo skupnost. Cilj projekta je ponuditi osebam z izkušnjo mučenja celosten pristop, ki upošteva tudi različnost kultur in spolov, da bi jim tako pomagali pri obvladovanju travmatičnih izkušenj.

Pričujoča brošura je plod prizadevanj vseh sodelujočih pri projektu. Ne gre torej toliko za teoretično razpravo, bolj za poročilo s terena. Hkrati pa je pri pripravi vsebine te brošure postalo jasno, da moramo poudariti tiste vidike projekta, ki osvetljujejo delo z osebami z izkušnjo mučenja na nov način. Brošura je namenjena predstavitvi najpomembnejših znanj in izkušenj, ki so jih strokovnjaki pridobili na terenu. Gre za rezultat skupnih prizadevanj interdisciplinarne skupine, sestavljene iz zdravnikov, psihologov, psihoterapevtov in socialnih delavcev. Brošura tako odraža multidisciplinarni pristop, ki je bil pri tem projektu osrednjega pomena.

Zahvaljujemo se Evropski komisiji, da je zagotovila posebna sredstva za pripravljalne projekte v zvezi z osebami z izkušnjo mučenja. Z njeno pomočjo smo lahko travmatiziranim osebam s to izkušnjo v petih evropskih državah dve leti zagotavljali celostne storitve. Zahvaljujemo se tudi partnerjem in vsem, ki so aktivno sodelovali pri projektu.

Pot do sprave-Utiranje poti osebam z izkušnjo mučenja do dejavne vloge v skupnosti.pdf

Country Assessment: Slovenia

Implementing the Core Standards for guardians of separated children in Europe

The goal of this country assessment was to assess whether and to what degree the Core Standards for guardians of separated children are implemented in legislation, policy and practice in Slovenia.
A central conclusion of the assessment is that, although there are some examples of good practice nationally, the particular needs and rights of separated children within the migration policy are generally little understood or acknowledged and consequently, the guardians and other experts working with separated children face numerous challenges for ensuring appropriate guardianship.

 

Country Assessment: Slovenia
(pdf)

Izvajanje temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi; Poročilo o oceni stanja v Sloveniji

Cilj pričujočega poročila je oceniti, ali in v kolikšni meri se temeljni standardi o skrbništvu izvajajo v zakonodaji, politiki in praksi v Sloveniji.
Osrednji zaključek tega poročila je, da kljub obstoju nekaterih primerov dobre prakse na nacionalni ravni ostajajo specifične potrebe in pravice otrok brez spremstva v okviru migracijske politike po večini slabo razumljene in upoštevane ter se posledično skrbniki in ostali strokovni delavci, ki delajo z otroki brez spremstva, soočajo z mnogimi izzivi pri zagotavljanju primernega skrbništva.

 

Poročilo o oceni stanja v Sloveniji
(pdf)

Temeljni standardi za skrbnike otrok brez spremstva

Temeljni standardi za skrbnike otrok brez spremstva so bili razviti v okviru evropskega projekta »Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva: temeljni standardi za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi«.  Slovenska filantropija jih je pripravila skupaj s partnerji iz Nizozemske, Belgije, Danske, Nemčije, Irske, Italije in Švedske na podlagi odzivov skrbnikov in otrok brez spremstva in so plod analize najpomembnejših sporočil otrok in skrbnikov. So praktično orodje za skrbnike in jih opolnomočijo za opravljanje dela varuha, čigar naloga je zaščita in zagovarjanje pravic otroka.

Temeljni standardi so lahko v oporo tudi drugim akterjem, ki s to ranljivo populacijo otrok prihajajo v neposreden ali posreden stik, saj je pomembno, da skupaj delujemo v dobro te populacije in soustvarimo primernejšo prakso na področju zaščite teh otrok.

Core Standards for guardians of separated children in Europe (en version)

Temeljni standardi za skrbnike otrok brez spremstva
(pdf)

Closing a protection gap for separated children in Europe, National Report Slovenia 2010-2011

Closing a protection gap for separated children in Europe, National Report Slovenia 2010 - 2011
(pdf)

(Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps Country Assessment Report – Slovenia, 2011

Nacionalno poročilo je del projekta ‘Best Practices for a Coordinated Approach to Assist Unaccompanied Minors Asylum Seekers (UAMAS) and former UAMAS (fUAMAS) in EU MS’ in predstavlja podlago za pripravo primerjalne študije med osmimi EU državami. Glavni namen študije je identificirati najnujnejše potrebe (bivših) mladoletnikov brez spremstva in obstoječe vrzeli ter evalvirati obstoječe prakse na področju obravnave mladoletnikov brez spremstva.

 

(Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps Country Assessment Report – Slovenia, 2011
(pdf)

Policies on Reception, Return, Integration Arrangements for, and Numbers of, Unaccompanied Minors in the Republic of Slovenia (2009)

The study presents the grounds for a comparative study that the European Commission performed within the European Migration Network.
The overall objective of the study was to assist with developing policies for supporting safe reception arrangements for unaccompanied minors, in either host (EU Member State) countries or their countries of return. Such a study, in line with the EMN’s objectives, would fill a knowledge gap on policies on such unaccompanied minors in the EU, and provide suggestions for possible improvements to reception arrangements in EU Member States, as well as for improving sustainable returns of unaccompanied minors.

 

Policies on Reception, Return, Integration Arrangements for, and Numbers of, Unaccompanied Minors in the Republic of Slovenia (2009)
(pdf)

Strategija ravnanja z otroki brez spremstva v Republiki Sloveniji 2009 – 2012

Slovenska filantropija je konec leta 2004 že pripravila Strategijo ravnanja z otroki brez spremstva v Sloveniji 2005 – 2006, vendar se je že nekaj časa kazala potreba po pripravi nove strategije. Pričujoča strategija povzema nekatere dele že obstoječe strategije, saj se problematika na nekaterih področjih obravnave otrok brez spremstva v Sloveniji ni spremenila. Tokrat v prvem delu strategije izpostavljamo, poleg opažanj in ugotovitev Slovenske filantropije na tem področju, tudi težave, ki so jih otroci sami izpostavili, saj se nam je zdelo pomembno, da se sliši tudi njihov glas.

Strategija ravnanja z otroki brez spremstva v Republiki Sloveniji 2009 – 2012
(pdf)

Model mentorstva za otroke brez spremstva 2009

Mentorstvo je program, ki ga je Slovenska filantropija začela razvijati po zgledu nekaterih evropskih držav, kot sta Avstrija in Nemčija, kjer tovrstna pomoč otrokom brez spremstva in drugim ranljivim skupinam migrantov poteka že vrsto let.

Namen programa mentorstva je nudenje pomoči in podpore otrokom brez spremstva ter drugim ranljivim migrantom v njihovem vsakdanjem življenju ter pri vključevanju v slovensko okolje in družbo. Mentorji imajo vlogo spremljevalca, sogovornika in podpornika. Otroci brez spremstva in drugi ranljivi migranti potrebujejo nekoga, ki jih spremlja, se odziva na njihove potrebe in jim nudi potrebno podporo.

Model mentorstva za otroke brez spremstva 2009
(pdf)

Odnos Slovencev do prostovoljstva

Poročilo javnomnenjske razstave.

Raziskava Odnos Slovencev do prostovoljstva
(pdf)