Razpis za delovno mesto koordinatorja v večgeneracijskem centru

Delovno mesto: koordinator/ica aktivnosti v medgeneracijskem centru Hiša Sadeži družbe Logatec

Naziv delodajalca: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Naslov delodajalca: Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Barbara Goričan, barbara.gorican@filantropija.org, 01 430 12 88

Opis del in nalog:

 • Koordiniranje in izvajanje aktivnosti ter medgeneracijskih delavnic
 • Oblikovanje in priprava promocijskih gradiv
 • Individualni pogovori z uporabniki
 • Informiranje uporabnikov o aktivnostih
 • Sodelovanje in povezovanje s predstavniki drugih organizacij
 • Stiki z javnostmi
 • Mentorska podpora prostovoljcem
 • Priprava in urejanje prostorov za aktivnosti na različnih lokacijah VGCj-a
 • Nabava materialov za delavnice
 • Urejanje dokumentacije in priprava poročil
 • Poznavanje dela s starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami (mladi in otroci, ki tvegajo socialno izključenost, brezposelni, migranti, mladi z manj priložnostmi)

Izobrazba: vsaj 1. bolonjska stopnja (6/2) in najmanj 3 leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela s starejšimi; zaželena družboslovna oziroma humanistična izobrazba

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta

Delovni čas: polni delovni čas

Pričetek dela: 8.3. 2018

Delovne izkušnje: 3 leta delovnih izkušenj na področju dela s starejšimi (kot delovne izkušnje štejejo tudi prostovoljske izkušnje in ne samo delo v okviru redne zaposlitve)

Vozniški izpit: B

Lokacija delovnega mesta: Logatec in Ljubljana

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče; angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zelo dobro, delo s preglednicami – zelo dobro, delo z bazami podatkov – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – zelo dobro, računalniško oblikovanje – osnovno, zelo dobro poznavanje in uporaba spletnih socialnih omrežij

Drugi pogoji: visoka motiviranost za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami ljudi, samostojnost, iniciativnost, odgovornost, dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, poznavanje področja starejših, smisel za delo v timu.

Prijava je mogoča do: 15.1. 2018

Način prijave: kandidati naj pošljejo vlogo in dokazila o izpolnjevanju pogojev po e-pošti; kandidati morajo ob prijavi dokazati 3 leta delovnih izkušenj na področju dela s starejšimi.

Urnik dela: dopoldne in popoldne, izmensko

Poskusno delo: 3 mesece

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas