Razpis za prosto delovno mesto

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto »–učitelj slovenskega jezika za tujce (M/Ž)«.

Delovne obveznosti:

  • opismenjevanje beguncev, ki so nepismeni ali slabo pismeni v latinici,
  • učenje osnov slovenskega jezika, ki temelji na praktičnem izkustvu in simulaciji pogovora v različnih situacijah,
  • priprava učnih gradiv, učnega načrta in podpora drugim izvajalcem programa,
  • aktivnosti namenjene motiviranju udeležencev za učenje slovenščine,
  • priprava poročil in individualnih ocen uspešnosti udeležencev.

Pogoji za prijavo:

  • izobrazba: univerzitetni diplomirani slovenist (VII. Stopnja);
  • izkušnje pri delu z begunci in drugimi migranti oz. delu z ranljivimi skupinami;
  • dobro pisno in govorno znanje angleškega jezika, prednost je znanje tudi drugih tujih jezikov;
  • dobro znanje dela z računalnikom (najmanj WORD, EXCEL);
  • vozniški izpit B kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati ki imajo izkušnje z opismenjevanjem in učenjem slovenskega jezika za begunce in druge migrante.

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas. Delo bo deloma potekalo v Ljubljani in deloma v drugih krajih. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo za določen čas, za obdobje izvajanja projekta, in sicer do 30. 6. 2018

Prijave pošljite na spodnji naslov do torka,  19. 4. 2016, s pripisom: »Prijava na prosto delovno mesto – slovenist«. Prijavi naj kandidati dodajo motivacijsko pismo.

 

Naslov za prijave:

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana

ali

Na elektronski naslov: franci.zlatar@filantropija.org

Za več informacij lahko pokliče te na 01 430 12 88 (kontaktna oseba: Franci Zlatar).

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas