Namen projekta je ozaveščenost mladih v Ljubljani o prostovoljskem delu, seznanjanje o možnostih, da se sami aktivirajo kot prostovoljci, podpora mladim pri iskanju primernega dela in informiranje mladih v stiski o prostovoljski pomoči, ki je na razpolago.

PARTNERJI PROJEKTA: Društvo center za pomoč mladim, Zavod Voluntariat, CSD Ljubljana – enota LJ Moste-Polje – SPM Cona Fužine, Zavod MISSS, Zavod Nefiks, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Sabrina Lever, 01/ 430 12 88, sabrina.lever@filantropija.org 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana