Namen projekta je povečanje deleža mladih, vključenih v prostovoljsko delo v Ljubljani. Poseben poudarek bo na mladih z manj priložnostmi in zdravemu in
aktivnemu načinu preživljanja prostega časa z opravljanjem prostovoljskih aktivnosti, ki predstavljajo preventivni dejavnik tudi za duševno
zdravje, vplivajo na krepitev kompetenc, višanje socialnih veščin in k aktivnemu državljanstvu. S pomočjo programa bomo mlade spodbujali k prostovoljstvu, jih informirali o priložnostih, ki jih prostovoljsko delo prinaša, vključevali v prostovoljske programe mladinskih in drugih organizacij ter v prostovoljska dela, ki so za posameznike najprimernejša.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Sabrina Lever, 01/ 430 12 88, sabrina.lever@filantropija.org 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor