TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: informiranje in svetovanje iskalcem pomoči, usposabljanje mentorjev, organizatorjev prostovoljstva, vpeljevanje v prostovoljstvo v humanitarnih in drugih prostovoljskih organizacijah, , povezovanje uporabnikov, prostovoljcev in  humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki že imajo vzpostavljene programe pomoči, pa tudi sistemsko urejanje prostovoljstva. S tem zagotavljamo nove prostovoljce za delo v humanitarnih ali invalidskih organizacijah in drugih socialnovarstvenih institucij in prispevamo h kvalitetnemu izvajanju prostovoljskega dela. Hkrati pa zagotavlja učinkovito in vedno prisotno podporo in nudenje pomoči iskalcem pomoči.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor