NAMEN PROJEKTA:

PARTNERJI PROJEKTA:

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI:

TRAJANJE PROJEKTA: januar 2019 – december 2021

FINANCERJA PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana