Slovenska filantropija je z mednarodnim delovanjem začela kmalu po svoji ustanovitvi in sicer kot odziv na dogajanja na območju nekdanje Jugoslavije v 90-ih letih. Kmalu smo začeli svojo prakso in izkušnje iz Balkana prenašati tudi na druga z vojno ali drugače prizadeta območja, kot so severovzhodna Evropa, Severni Kavkaz, Bližnji Vzhod, podsaharska Afrika itn.

Vsi programi Slovenske filantropije so usmerjeni v mobilizacijo in krepitev lokalnih človeških virov. Predvsem tistih, ki delajo z najbolj ranljivimi in pomoči potrebnimi skupinami. Med glavnimi koristniki programov so predstavniki civilne družbe (nevladnih organizacij), mentalno-higienski strokovnjaki, šolski delavci in drugi relevantni akterji, ki ponujajo pomoč otrokom, starejšim, ženskam in drugim uporabnikom.

Poglavitni programi, ki jih izvajamo, se nanašajo na:

  • psihosocialna izobraževanja;
  • razvoj in promocija prostovoljnega dela;
  • izobraževanja s področja človekovih pravic in vzgoje za aktivno državljanstvo;
  • ozaveščanje in zagovorništvo pravic ranljivih skupin;
  • ekonomsko opolnomočenje depriviligiranih skupin;
  • globalno učenje.

Značilnost naših programov je, da vedno delamo v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji, upoštevamo lokalni kontekst, potrebe in zmožnosti ter da so naši programi trajnostno naravnani.

Print

AKTUALNI PROJEKTI IZ PROGRAMA Mednarodno sodelovanje
V kategoriji ni vnešenih projektov.