NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Pomladanska čistilna akcija
Okolica šole
Savinjska regija
8. 4. 2022
9.00 do 13.00
vzgoja in izobraževanje
čistilna akcija
Čistili bomo okolico naše šole oz. šolsko dvorišče.
Skrb za čisto okolje
50
DA
EKO koordinatorji šole
OŠ Gustava Šiliha Velenje
Manja Kamšak
040 549 082
manja.kansak@gmail.com
http://www.os-gustavasilihave.com/
ZMIGAJ SE!
Oš Zreče, Šolska cesta 3, 3214 Zreče
Savinjska regija
4. 4. 2022 - 9. 4. 2022
8. 30 -. 13. 30
šport in rekreacija
športna aktivnost
V tednu akcije bodo učenci imeli gibalne odmore, s kredami bodo po tleh risali otroške igre (ristanc ipd.) in razvijali gibalne spretnosti, po šoli bo narejen gibalni poligon, pred šolo bomo na asfaltu zarisali gibalni poligon.
Z gibanjem do lažjega in boljšega učenja.
50-100
DA
Osnovna šola Zreče
Podmladek gasilskega društva Zreče in krajevne organizacije Rdeči križ
Manuela Štefane
041 994 982
manuela.stefane@oszrece.si
http://www.oszrece.net/ in facebook stran: OŠ Zreče
HODIMO IN SE DRUŽIMO
PLANINA PRI SEVNICI
Savinjska regija
5.4.2022
10.00-13.00
šport in rekreacija
medgeneracijske aktivnosti
Skupja z našimi pohodniki-upokojenci, bi se odpravili na pohod.
Druženje, šport, zabava
15
DA
Osnovna šola Planina pri Sevnici in upokojenci
KS PLANINA
SIMONA SENICA
031558365
simona.senica2@gmail.com
spletna stran OŠ PLANINA PRI SEVNICI
Festival potic
Prebold
Savinjska regija
9.4. 2022
8.00 do 12.00
turizem
prireditev
Vsak lahko speče različne potice tako se razlikujejo po obliki in dodajanju različnih sestavin, poveča se medsebojno druženje, obiskovalci lahko osvojijo različne tehnike in kombinacijo okusov, k temu spada dekoracija testa, izdelovanje rož iz krep papirja in ideje za Veliko noč. Potice se pripravaijo na razstavo in kasneje na ocenjevanje. Vse potice se razvozijo po okolišlih domovih upokojencev in varovancev.
medgeneracijsko druženje, prenos pekovskih veščin med generacijami, rokodelski izdelki in ideje-dekoracija in izdelava roža za različne priložnostipogostitev upokojencev in varoancev
7
DA
Občina Prebold
Turistično društvo Prebold, Medgeneracijski center Prebold
Klavdija Jelen
051 344 255
klavdija.jelen@prebold.si
www obcina prebold.si
DAN ZA SPREMEMBE V DOMU STAREJŠIH
Pristava 22, 3212 Vojnik
Savinjska regija
petek, 8. april 2022
15. do 18. ure
starejši
dobrodelna akcija
Članice za združevanje ljudi dobra volja, se zberejo pri predsednici društva, v Pristavi, kjer izdelujejo piščančke iz volne, s katerimi bodo razveselile stanovalce Doma starejših krajanov Senecura v Vojniku.
Razveseliti stanovalce Doma starejših krajanov Senecura v Vojniku ter druženje z njimi pred veliko nočjo.
10 -15
DA
Društvo za združevanje ljudi dobra volja
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje in člani Društva dobra volja iz Pristave.
Ivanka Plešnik
031 427 609
ivanka.plesnik@gmail.com
mojaobcinavojnik.si
DRUŽENJE PO SRČNI POTI OB VRBENSKEM JEZERU - SOUSTVARJAMO SKUPNOST V ŽALCU
RIBNIK VRBJE, ŽALEC
Savinjska regija
23. 4. 2022
08.30-14.00 uri
šport in rekreacija
medgeneracijske aktivnosti
Vabljeni na 13. DAN ZA SPREMEMBE ob RIBNIK VRBJE, kjer bomo preživeli aktiven, družaben, sproščen in novih znanj in modrosti poln dan.

Spoznali bomo kaj vse počnejo v drugih društvih in kaj se lahko od njih naučimo za aktivno in zdravo življenje, ga. Irena Ašič pa nam bo razkrila skrivnosti dreves in našem odnosu do teh čudovitih bitij na temo TELO-DREVO.

Dan bomo začeli z:
- 8.30 JOGA na prostem (Jasna Mikola)
- 10.00 POHOD PO SRČNI POTI (Koronarni klub Žalec z vaditelji)
- 11.00 DRUŽENJE OB KAVI IN ČAJU NA TRAVNIKU z go. Ireno Ašič

V sodelovanju z:
Koronarnim klubom Žalec, MC Žalec, skupino za starejše Zimzelen, Ozara Slovenija, Most Žalec
DRUŽENJE, IZMENJAVA ZNANJ, IZKUŠENJ IN MODROSTI, SPOZNAVANJE DELA DRUGIH DRUŠTEV
80
DA
HIŠA SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Koronarni klub Žalec, Mladinski center Žalec, skupina Zimzelen, OZARA Slovenija, MOST ŽALEC, ga. Irena Ašič
Barbara Lužar, vodja Hiše Sadeži družbe Žalec
051669714
hisa-zalec@filantropija.si
FB Hiša Sadeži družbe Žalec
1. Medgeneracijska čajanka
Sejna soba Občine Vransko
Savinjska regija
9. 4. 2022
18.00 - 19.30
drugo
medgeneracijske aktivnosti
Tematska medgeneracijska čajanka bo v prvi vrsti namenjena sproščenemu druženju občanov različnih generacij. Temo pogovora smo naslovili Sanjsko Vransko.
Skozi razpravo bomo skušali priti do konkratnih predlogov, kako ustvariti kraj, ki bom čim bolj "sanjski" za povezano in aktivno sobivanje v skupnosti.
Medgeneracijsko povezovanje za izboljšanje kakovosti sobivanja v skupnosti.
10
DA
Medgeneracijsko društvo Vransko
Osnovna šola Vransko
Monika Marn
031729953
mgc.vransko@gmail.com
https://www.facebook.com/medgeneracijskicenterVransko
Žinkana
Slovenske Konjice
Savinjska regija
9.4.2022
10:00-13:00
zdravje
športna aktivnost
Žinkana bo tokrat organizirana kot športno – družabni dogodek v Slovenskih Konjicah, katerega primarna ciljna skupina bodo starejši od 60. let, sekundarna pa njihovi_e prijatelji_ce, družinski_e člani_ce in mladi. Izvedene bodo različne športne, medgeneracijske dejavnosti z mreženjem lokalnih društev in drugih deležnikov.
Spodbuditi starejše k športnim aktivnostim in medgeneracijsko druženje.
30
DA
Zavod za šport Slovenske Konjice in Mladinski center Dravinjske doline
Društvo upokojencev Slovenske Konjice, Šahovsko društvo Slovenske Konjice, NGym, Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, mladinske organizacije in drugi.
Nina Jelovšek
051 308 500
nina.jelovsek@mcdd.si
www.mcdd.si
Spoznavanje nordijske hoje
Športni park Šentjur
Savinjska regija
9.4.2022
8.00 - 11.00
šport in rekreacija
športna aktivnost
Prostovoljci člani društva Društva Nordijske hoje Šentjur bodo predstavili osnove nordijske hoje.
Spoznavanje osnov nordijske hoje, druženje, zdravo preživljanje prostega časa ....
2
NE
Društvo nordijske hoje Šentjur
Občina Šentjur
ZORAN LESKOVŠEK, SMILJA VONČINA
031 619 333, 051 360 290
smilja.voncina@sentjur.si
obcina.sentjur@sentjur.si
Čistilna akcija v Velenju
Velenje, mestne vpadnice, zbor ob 9. uri na parkirišču upravne stavbe Mestne občine Velenje (Titov trg 1)
Savinjska regija
8. 4. 2022
od 9. do 13. ure
narava
čistilna akcija
Čiščenje vpadnic v mestu
V Mestni občini Velenje tradicionalno organiziramo pomladne čistilne akcije, katere se udeležijo zaposleni v občinski upravi. Čistimo najbolj problematične predele mesta. Letos bomo organizirali čiščenje vpadnic v mestu.
K sodelovanju poleg zaposlenih v upravi vabimo tudi zaposlene v javnih zavodih, ki na ta dan čistijo okolico svojih objektov. Akciji se seveda lahko pridružijo tudi drugi prostovoljci.
čiščenje mesta, povezovanje, druženje, prostovoljstvo
150
DA
Mestna občina Velenje
ostali javni zavodi
Saša Sevčnikar
031 340 877
sasa.sevcnikar@velenje.si
www.velenje.si
TELOVADIMO Z BABICO IN DEDKOM
vrtec Trnava, Trnava 5b, 3303 Gomilsko
Savinjska regija
9. 4. 2022
9.30 - 10.30
vzgoja in izobraževanje
medgeneracijske aktivnosti
Strokovne delavke vrtca se zavedamo koliko otrokom pomenijo dejavnosti izvedene skupaj z dedki in babicami. S tem utrjujemo vez med vrtcem in družino. Vse skupaj spodbujamo k zdravemu načinu življenja - gibanju v vseh življenjskih obdobjih. Otroci bodo stare starše popeljali po gibalnih izzivih, spodbujali drug drugega, varovali in se družili v sproščenem vzdušju.
Socialna vključenost babic in dedkov v naše gibalne aktivnosti
10
NE
OŠ Braslovče, OE Vrtec Braslovče
OŠ Braslovče in vrtec Braslovče
Sergeja Malus
051 637 114
sergeja.malus@guest.arnes.si
https://osbraslovce.si