Ministrstvo za javno upravo

http://www.mju.gov.si/

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/

Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

http://www.uoim.gov.si/

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve – Mednarodno razvojno sodelovanje

Ministrstvo za zdravje

Urad vlade RS za komuniciranje

Evropska komisija – Evropski socialni sklad

Zavod RS za zaposlovanje

Mestna občina Ljubljana

Občina Logatec

http://www.logatec.si/

Občina Vipava

Občina Metlika

https://www.metlika.si/

Občina Lendava

https://www.lendava.si/

Občina Tišina

http://www.tisina.si/

Občina Žalec

Občina Beltinci

Občina Črnomelj

Mestna občina Murska Sobota

Slovenski filmski center

Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji

MOVIT

http://www.movit.si/