NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Medkulturna čajanka
Angelin dom, Bezenškova ulica 1, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
9. apri 2022
10.00 - 13.00
ranljive skupine
skupnostna akcija
Za begunce iz Ukrajine smo s prostovoljci pripravili dom z dvajsetimi ležišči. Da bi se medsebojno spoznali, povezali in se vključili, pripravljamo čajanko s slovenskimi in ukrajinskimi tradicionalnimi pecivi. Ob druženju bomo medsebojno spoznavali navade in kulture drug drugega in na takšen način soustvarjali skupnost.
spoznavanje in upoštevanje različnosti kultur
10
NE
Slovensko društvo Hospic
/
Anamari Slokan
041365848
anamari.slokan@hospic.si
https://www.facebook.com/drustvohospic
Povezani na Taboru
Dijaški dom Tabor, Kotnikova ulica 4, Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
4.-7. april
17.00-19.00
drugo
skupnostna akcija
Organizirali bomo aktivnosti za utrjevanje skupnosti:
- druženje s starostniki in predšolskimi otroki iz naše soseske,
- čistilna akcija in ureditev okolice doma ter skupnih prostorov,
- delavnica sproščanja,
- dobrodelna akcija.
Spodbujanje in krepitev medgeneracijskega povezovanja in druženja. Vključevanje mladih k soustvarjanju lepše skupnosti/okolja. Ozaveščanje o medsebojni solidarnosti. Aktivno in koristno preživljanje prostega časa. Naučiti se skrbeti zase in s tem pozitivno vplivati na druge.
30
NE
Dijaški dom Tabor
/
Jerneja Verboten
041969375
jerneja.verboten@guest.arnes.si
/
Saditev medenih dreves
Gozd nad starim mestnim jedrom Krškega
Jugovzhodna Slovenija
9. 4. 2022
9.00 - 11.00
narava
skupnostna akcija
Zveza prijateljev mladine Krško bo s svojimi prostovoljci v okviru programa Dan za spremembe in v sodelovanju z Mestno občino Krško ter Čebelarsko zvezo Slovenije izvedla akcijo Saditev medenih dreves.
Akcija bo potekala v soboto, 9. aprila 2022 od 9.00 do 11.00 ure.
Medena drevesa bomo posadili v gozdu nad starim mestnim jedrom Krškega, ki je v lasti Mestne občine Krško.
Z akcijo želimo soustvarjati skupnost, ohranjati okolje, poskrbeti za čebele in s tem omogočiti nove vire hrane za njihov razvoj.
10
DA
Zveza prijateljev mladine Krško
Mestna občina Krško in Čebelarska zveza Slovenije
Tanja Tesovnik
051-382-095
tanja@zpmkk.si
www.zpmkk.si
Krepimo medsebojno druženje!
Grgarske Ravne
Goriška regija
9.4.2022
9-13 ure
narava
skupnostna akcija
V Grgarske Ravne vabimo mlade in starejše, posameznike in družine, društva in šole, spretne in tiste manj, da se priključite urejanju zeliščnega vrta in okolice ter se priključite druženju med zelišči. Vabljeni!
Prostovoljce vseh starosti in interesov vabimo v Grgarske Ravne, da se nam pridružijo pri urejanju zeliščnega vrta in okolice ter s tem pomagajo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje.
15
DA
Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p.
KS Grgarske Ravne, Goriško Osteološko društvo Nova Gorica
Lucija Zavrtanik
040 288 097
mrezenje@planota.si
www.bitplanota.si; https://www.facebook.com/NVOplanota
Skupaj MI - za manj smeti
Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
7.4.2022
14.00 - 17.00
narava
skupnostna akcija
Z otroki, mladostniki, prostovoljci bomo organizirali skupnostno čistilno akcijo (smeti) v okolici mladinskega centra Skupaj v skupnosti (vključili bomo posameznike, stanovalce okoliških blokov, OŠ Dravlje, DCA, četrtno skupnost itd).
Uspešno očistiti okolico: ploščad pred centrom, šolsko igrišče, igrišče z napravami za fitnes, zelenice med bloki. Ustvariti manj smeti, predvsem pa jih pravilno odlagati.
10
NE
Zavod MISSS, Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti, Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Oš Dravlje, četrtna skupnost Dravlje, Dnevni center aktivnosti za starejše Šiška, Dom starejših občanov Šiška
Vesna Rous
051 300 380
vesna@misss.org
https://www.facebook.com/skupajvskupnosti/
Boršč, iftar in dobrodelnost
Ljubljana (Cesta Dolomitskega odreda 11)
Osrednjeslovenska regija
12. april 2022
10.00 - 21.00
ranljive skupine
skupnostna akcija
Naš Dan za spremembe se bo pričel z zbiranjem, sortiranjem in urejanjem raznih donacij, ki jih bodo v popoldanskem času lahko prevzeli begunci iz Ukrajine in vsi ostali, ki jim bodo donacije prišle prav.
V popoldanskem času bodo sledili sejem podarjenih donacij, zaposlitveni sejem in druženje. Ob 16. uri sledi kosilo s tradicionalno ukrajinsko jedjo boršč, zvečer ob 20. uri pa še iftar večerja.
Druženje z našimi uporabniki in sosedi ter spoznavanje drugih kultur bo rdeča nit dogodka.
Spoznavanje drugih kultur in pomoč beguncem
20
DA
Slovenska filantropija
/
Sabrina Lever
051 654 726
sabrina.lever@filantropija.org
www.filantropija.org
SOUSTVARJAMO SKUPNOST
LJUBLJANA - DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA
Osrednjeslovenska regija
28.3. - 8. 4. 2022
2 tedna
otroci in mladi
skupnostna akcija
V 2 tednih želimo ozaveščati mlade o soustvarjanju skupnosti v dijaškem domu, kako in koliko prispevamo k naši skupnosti, kakšna je naša skupnost in kaj lahko kot posamezniki in skupnost izboljšamo, da bi naša skupnost bila za vse bolj prijetna, podporna in optimalna.
Tako bomo vzgojitelji in dijaki organizirali različne akcije v 2 tednih:
• Kratka raziskava »Kakšna je naša skupnost«.
• Čistilna akcija okolice.
• Urejanje skupnostnega vrta.
• Izmenjevalnica in dobrodelna akcija zbiranja oblek in toaletnih potrebščin za begunce iz Ukrajine.
• Družaben večer ob ognju in glasbi v atriju.
• Razstava plakatov na temo ekologije.
• Večer družabnih iger.
• Filmski večer.
• Odbojkarski turnir med dijaki in zaposlenimi ter gosti.
• Večer družabnih iger.
In še kaj kar bodo dijaki sami organizirali.
Povezati skupnost v dijaškem domu, povečati občutek pripadnosti in spodbuditi samoiniciativnost ter doprinos mladih k skupnosti.
50 - 100
DA
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
/
Marina Ristić
040471991
marina8ristic@gmail.com
https://www.facebook.com/ddbljubljana
Soustvarimo zapestnico sodelujoče skupnosti
mesto Ajdovščina
Goriška regija
9. 4. 2021
Od meseca maja do meseca decembra, ko bomo zaključili zadnjo aktivnost.
kultura in umetnost
skupnostna akcija
Zapestnico povezovanja sodelujoče skupnosti bomo soustvarili skupaj s 25 sodelujočimi organizacijami, vzgojno – izobraževalnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, institucijami in občani Ajdovščine. Proces uresničevanja akcije bo trajal od meseca marca do meseca decembra, ko bomo zaključili zadnjo aktivnost znotraj akcije.
Aktivnosti:
1. Mladinski center v sodelovanju z organizacijami: MDPM Ajdovščina, IMP Ajdovščina, MS Ajdovščina, PUM-O- Ljudska univerza Ajdovščina; Mladost na burji izdela balone za sodelujoče.
2. Sodelujoči prejmejo balone in jih z barvami personalizirajo, da je razvidno, da gre za njihovo organizacijo.
3. 9. 4. 2022 – Dan za spremembe; postavitev inštalacije ZAPESTNICE SODELUJOČE SKUPNOSTI v grajsko obzidje.
4. V pod nalogi izdelajo najmanj 5 zapestju prilegajočih zapestnic, ki jih bomo razstavili in prodali za prostovoljne prispevke na dnevu mladih v mesecu avgustu.
5. Izkupiček akcije bo namenjen ponovnemu povezovanju sodelujoče skupnosti in sicer v mesecu decembru, ko bomo z izkupičkom oživeli enega od parkov v mestu Ajdovščina (okrasitev in osvetlitev prazničnega drevesa).


Povezovanje, sodelovanje in kolektivni duh za namen uresničevanja pomena letošnjega slogana.
25 organizacij, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov in občani Ajdovščine.
DA
Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina
IMP Ajdovščina, MSA, MDPM Ajdovčina
Tonja Ferjančič
040 758 889
tonja.ferjancic@mc-hisamladih.si
https://www.facebook.com/mc.mladih
Skupaj zmoremo več
OŠ Brezno-Podvelka
Koroška regija
8.4.2022
Ves teden (4.-.8.4.2022)
otroci in mladi
skupnostna akcija
Z učenci bomo zbirali hrano za otroke iz Ukrajine.
V kraju bomo postavili in otvorili KNJIGOBEŽNICE.
Učenci bodo razmišljali o vrednotah in človekovih pravicah ter izdelali plakate.
Pomoč prizadetim v vojni, spodbujanje, spodbujanje solidarnosti, odgovornosti, sodelovanja.
150
NE
Tanja Blaznik Cvetko
---
Tanja Blaznik Cvetko
031712912
tanja.blaznik-cvetko@os-brezno.si
https://www.os-brezno.si/
Travnik deteljic
OŠ Simona Jenka Kranj
Gorenjska regija
6.4.2022
12h-14h
otroci in mladi
skupnostna akcija
Izdelovali bomo deteljice za travnik naše šole, ki ga bomo ponesli na obisk v maju OŠ v Kopru in se tako povezovali
Izdelava travnika deteljic z dobrimi mislimi namenjenih za obisk OŠ v Kopru
20-50
NE
OŠ Simona Jenka Kranj
OŠ Simona Jenka Kranj in Vrtec
Bogdana Mikša
031844067
bogdana.miksa@gmail.com
https://www.osjenka.si/
SKUPAJ MOČNJEŠI
Osnovna šola Duplek, Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek
Podravska regija
Od 28. 3. do 15. 4. 2022 po posameznih zaprtih skupinah
Tedenske aktivnosti po različnih oddelkih in skupinah
vzgoja in izobraževanje
skupnostna akcija
V okolici OŠ Duplek bodo učenci v sodelovanju z občino in lokalnimi društvi uredili okolico šole z zasaditvijo medonosnih rastlin.
Učenci III. triade bodo izdelali knjigobežnici za mlajše in starejše učence in jih postavili na ustreznem mestu v šoli. S knjigami jih bomo napolnili s pomočjo lokalnega in medgeneracijskega sodelovanja.

Želimo krepiti medgeneracijsko povezovanja, šole, občine in lokalnih organizacij skozi skupnostne akcije ohranjanja zdravega okolja in spodbujanju ljubezni do knjige.
20- 30
DA
Osnovna šola Duplek
občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek, 2241 Sp. Duplek Društvo za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa Korena,Zg. Korena 26a, 2242 Zgornja Korena
Marina Herman
040 415 475
marina.herman@guest.arnes.si
https://os-duplek.splet.arnes.si/
SOUSTVARJAJMO SKUPNOST - ureditev okolice ob brunarici na Šafarskem
Pri brunarici na Šafarskem
Pomurska regija
9.4.2022
9:00-10:00
turizem
skupnostna akcija
V sklopu akcije želimo urediti prostor ob brunarici na Šafarskem, kjer nastaja lokalna eko zdrava tržnica, s počivališčem za izletnike. Odstranili bomo drevje, ki je v napotu, uredili mize in klopi, zasadili cvetje.
Ureditev okolice
6
DA
Občina Razkrižje
Turistično narodopisno društvo Razkrižje
Tadeja Ivanušič
041878448
tic@razkrizje.si
www.razkrizje.si
Zalivanje mladih dreves ob Radvanjskem potoku
Radvanjski potok, Maribor
Podravska regija
9. 4. 2022
10.00-14.00
narava
skupnostna akcija
Pekarna Magdalenske mreže bo v sodelovanjo z Iniciativo mestni zbor (IMZ) in Organizacijo za participatorno družbo (DOPD) Dan za spremembe, obeležila v soboto, 9. 4. 2022, z zalivanjem 316 dreves, ki so bila posajena med decembrom 2021 in februarjem 2022 ob Radvanjskem potoku. Drevesa sta IMZ in DOPD ob pomoči prostovoljk_cev Pekarne Magdalenske mreže posadila v sklopu projekta Revitalizacija Radvanjskega potoka, ki naslavlja problematiko izginjanja zelenih pasov ob vodotokih kulturne krajine. Za ekološko stabilnost vodotokov in njihove širše okolice, so ti pasovi grmovne in drevesne vegetacije ključnega pomena. Zaradi velike količine plastičnih in drugih odpadkov ob potoku bo hkrati potekala čistilna akcija.
Ker mlada drevesa za optimalno rast in dobro ukoreninjenost potrebujejo v prvih nekaj letih veliko količino vode zlasti v sušnih obdobjih (zima 2021/2022), vabimo prostovoljke_ce in prostovoljske organizacije, da se nam pridružite.


V primeru neprimernega vremena, bo akcija prestavljena na drug termin.

KJE: Radvanjski potok, na mostu ob makadamski cesti na Ledino pod Pohorjem. Navodila za pot: iz smeri centra mesta pridite po Ljubljanski ulici, mimo Betnavskega gozda, prečkate Streliško ulico in ste na makadamski cesti za Ledino, kjer bo čez nekaj metrov omenjen most.


Kontaktna oseba:
info@pekarnamm.org, Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže

Ozaveščanje o pomenu dreves za ekološko stabilnost vodotokov in za prilagajanje mesta na podnebne spremembe
20
DA
Iniciativa mestni zbor, Organizacija za participatorno družbo, Pekarna Magdalenske mreže
Mreža "Prostovoljstvo v Mariboru"
Urška Breznik
02 300 68 50
info@pekarnamm.org
www.pekarnamm.org
Skupaj do urejenega okolja
Šempeter pri Gorici
Goriška regija
9.4.2022
9-13 ure
drugo
skupnostna akcija
Uredili bomo društvene notranje prostore in zunanjo okolico z namenom prijetnejšega druženja. S to akcijo želimo spodbuditi člane društva ter tudi ostale člane skupnosti, mlajše in starejše, k medsebojnemu povezovanju ter izmenjavi dobrih praks.
Medgeneracijsko druženje, izmenjava dobrih praks in urejanje društvenih prostorov
15
DA
Medobčinsko društvo diabetikov Goriške
/
Stanislav Črvič
031 622 397
diabetiki.gorica.sempeter@gmail.com
https://www.facebook.com/diabetikisempetergorica.diabetiki
SOUSTVARJAJMO BOLJŠE ODNOSE-BOLJŠI ODNOSI SO VIR SPREMEMB NA BOLJŠE
SEŽANA, POSTOJNA, PODGRAD, ILIRSKA BISTRICA, DIVAČA, KOMEN
Obalno-kraška regija
8.4.2022
OD 9 URE DO 12 URE
ranljive skupine
skupnostna akcija
V Sežani, Postojni, Komnu, Ilirski Bistrici, Podgradu in Divači bomo imeli postavljene promocijske stojnice, kjer bomo zbirali želje oz. predloge občanov glede izboljšanja kvalitete bivanja in življenja v posamezni občini. Zbrane predloge oz. želje bomo nato posredovali predstavnikom lokalnih skupnosti (županom). Na stojnicah bomo prisotni zaposleni, uporabniki ter prostovoljci našega društva.
SOUSTVARJAT BOLJŠO SKUPNOST, BOLJŠE ODNOSE V SKUPNOSTI
10
DA
DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA "VEZI"
/
KATARINA TOMAŽIČ
031 649 288
info@drustvovezi.org
facebook.com/drustvovezi
Dobrodošli v Kašlju!
Skupnostni center Borc, Cesta španskih borcev, 1260 Ljubljana Polje
Osrednjeslovenska regija
Sobota, 9. april
10.00 - 14.00
otroci in mladi
skupnostna akcija
Vabljeni na prostovoljsko akcijo, ki bo potekala v soboto, 9. aprila 2022 med 10.00 in 14.00 pri Skupnostnem centru Borc. Prostovoljci se lahko vključijo v izmenjevalnico stvari, kjer bomo zaprašenim, a še uporabnim stvarem vdahnili novo življenje. Lahko se pridružijo pripravi skupnostnega kosila ali pa čistilni akciji, kjer bomo pobirali, pometali in (po)mahali pomladi! Ob vsem tem nas bodo spremljali perspektivni, mladi freestylerji, ki bodo dogodek obarvali z rimami in dobrim vzdušjem. Dogodek bomo zaključili s skupnostnim kosilom. Se vidimo!
Povezovanje, solidarnost, trajnost.
Vsaj 10 prostovoljcev in prostovoljk.
DA
Javni zavod Mladi zmaji
/
Evelin Radulović
051 625 278
evelin.radulovic@mladizmaji.si
https://www.instagram.com/mladizmaji/?hl=en
Ustvarimo Ozarin vrt
Skupnostni center Nova Gorica, Bidovčeva ulica 4
Goriška regija
8. 4. 2022
9.00 - 14.00
ranljive skupine
skupnostna akcija
Na področju pridobljene površine v sklopu Skupnostnega centra Nova Gorica bomo ustvarili Ozarin vrt, ki bo stanovalcem stanovanjskih skupin omogočil samooskrbo sadja in zelenjave. V akciji bodo udeleženi vsi stanovalci, zaposleni in prostovoljci. Dogodek bomo izkoristili tudi za medgeneracijsko druženje.
Oblikovanje vrtnih površin za samooskrbne namene stanovalcev stanovanjskih skupin
2
NE
OZARA SLOVENIJA, enota Nova Gorica
Mladinski center Nova Gorica
Lidija Pregelj
070550661, 053303720
lidija.pregelj@ozara.org
Facebook: OZARA Slovenija- Nova Gorica
ROŽA ZA NASMEH
TOLMIN, SPOMENIK TOLMINSKEMU KMEČKEMU PUNTU
Goriška regija
8. APRIL 2022
15.00 DO 17.00
narava
skupnostna akcija
Pri akciji sodelujemo s Komunalo Tolmin. Neurejen kotiček v glavnem križišču Tolmina bomo tako uredili skupaj z otroki. Otroci bodo sodelovali pri urejanju površin, posaditvi cvetlic in skrbi za njih. Akcijo organiziramo z namenom vključitve otrok v širšo skupnost in krepitvi odgovornosti pri otrocih. Prav tako pa prinaša vsem prebivalcev urejeno mesto in cvetlice neko veselje, še posebej če pri tem sodelujejo najmlajši. prav tako je travnik v križišču pot, ki jo do šole prehodi največ otrok in tako bodo lahko opazovali svojo urejeno gredico. Za podobno akcijo smo se dogovorili tudi z Domom upokojencev Tolmin, katero bomo izvedli v mesecu maju s skupnim urejanjem prostorov pred domom upokojencev.
Vključevanje otrok v skupnost; nove navade otrok; krepitev odgovornosti; nekaj za celotno skupnost
2 odrasli osebi + otroci
DA
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO - CENTER ZA OTROKE MALA HIŠA
/
JANJA FLORJANČIČ
051 899 501
mladina@ksm.si
https://www.facebook.com/malahisa.tolmin
Povežimo se za boljšo skupnost
Več lokacij v Mestni občini Nova Gorica
Goriška regija
8. 4. do 30. 4. 2022
8. 4. do 30. 4. 2022
drugo
skupnostna akcija
Ob dnevu za spremembe, ki bo potekal 9. 4. 2022, bomo skupaj z Domom za upokojence, Dnevnim centrom Žarek in Šentom izdelali 10 hišic, v katerih bomo zbirali odgovore mimoidočih na sledeče vprašanje:
Kaj meniš, da bi pripomoglo k večjemu povezovanju med ljudmi? Napiši konkretno idejo akcije oz. dogodka.
Mimoidoči bodo na listek napisali tudi starost.

Hiške bomo postavili v OŠ in ŠŠ v Novi Gorici, Dnevni center Žarek, Dom upokojencev, Knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica, avlo MONG, UNI za tretje življenjsko obdobje, LUNG, Skupnostni center in Mladinski center Nova Gorica.
Predloge bomo zbirali do 30. 4. 2022.

Ob koncu akcije, bomo izmed vseh prejetih predlogov izbrali vsaj enega, ki ga bomo realizirali v tednu prostovoljstva, od 23. 5. do 29. 5. 2022.
Zbiranje idej za boljšo skupnost
več kot 6
DA
Mladinski center Nova Gorica
Dom za upokojence, Dnevni center Žarek, Šent
Jana Kruh
040 234 423
info@mc-novagorica.si
www.mc-novagorica.si