Namen programa je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva.
Preko usposabljanj, svetovanja, mentorstva in informiranja spodbujamo kakovosten razvoj prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom ter s tem gradimo njihove kapacitete. Pomemben element projekta je povezovanje organizacij in posvetovanje z njimi o vseh ključnih temah na področju razvoja prostovoljstva. S spodbujanjem sodelovanja in učinkovitega skupnega odzivanja na aktualne dogodke gradimo kapaciteto mreže in s krepitvijo lastnih kompetenc za zagovorništvo vplivamo na odločevalce.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Nina Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023

FINANCER PROJEKTA: Ministrstvo za javno upravo