Mednarodni projekt Solidarnost v prihodnji Evropi bo na več konferencah povezal državljane Evrope. Konference so namenjene razumevanju vsakdanjega življenja migrantov in beguncev, izboljšanju storitev, ki so jim zagotovljene, in razumevanju okoliščin, ki so spodbudile njihovo migriranje v Evropsko unijo. Vsaka konferenca je priložnost za povezovanje širše javnosti in lokalnih prebivalcev s strokovnjaki in prostovoljci s področja azila in migracij. Cilj dialoga med temi skupinami je okrepiti in spodbujati medkulturni dialog, zagovorništvo in prostovoljstvo.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2020 – 31. 8. 2021

FINANCER PROJEKTA: Program Evropske unije Evropa za državljane