Mednarodni projekt Solidarnost v prihodnji Evropi bo na več konferencah povezal državljane Evrope. Konference so namenjene razumevanju vsakdanjega življenja migrantov in beguncev, izboljšanju storitev, ki so jim zagotovljene, in razumevanju okoliščin, ki so spodbudile njihovo migriranje v Evropsko unijo. Vsaka konferenca je priložnost za povezovanje širše javnosti in lokalnih prebivalcev s strokovnjaki in prostovoljci s področja azila in migracij. Cilj dialoga med temi skupinami je okrepiti in spodbujati medkulturni dialog, zagovorništvo in prostovoljstvo.

Konference:

  • Muslimanski migranti v Evropi – premagovanje družbene stigme (Muslim Migrants in Europe: Overcoming Social Stigma), 8-9 oktober 2020 – Krakov, Poljska
  • Asylforum, 4-5 november 2020 – Puchberg, Avstrija
  • Potenciali & omejitve lokalnih odzivov na evropsko migrantsko vprašanje (Potentials & Limitations of Subnational Responses to the Migrant Question), 4-5 marec 2021 – Atene, Grčija
  • Solidarnost z begunci v preteklosti in prihodnosti (Solidarity with Refugees in Our Past and in Our Future) – Praga, Češka
  • Alternativne nastanitvene rešitve za starejše in migrante (Alternative housing solutions for the elderly and migrants) – Ljubljana, Slovenija
  • Politike (ne)dobrodošlih: regijske perspektive (The Policies of (Un)welcome: Regional Perspectives) – Vilna, Litva
  • Kaj lahko EU naredi za zaščito mladoletnikov brez spremstva (What the EU Can Do in the Protection of Unaccompanied Minors) – San Sebastian, Španija

Konferenca Alternativne nastanitvene možnosti za starejše in migrante v Ljubljani

V okviru projekta Solidarnost v prihodnji Evropi smo 7. in 8. oktobra 2021 v Ljubljani organizirali mednarodno konferenco o alternativnih nastanitvenih možnostih za starejše in migrante.

Konferenca Solidarnost z begunci v preteklosti in prihodnosti na Češkem

V okviru projekta Solidarnost v prihodnji Evropi vabimo na konferenco, ki bo potekala 24. septembra 2021 v Pragi.

Konferenca Potenciali & omejitve lokalnih odzivov na evropsko migrantsko vprašanje v Grčiji

V okviru projekta Solidarnost v prihodnji Evropi vabimo na konferenco, ki bo potekala 4. in 5. marca 2021 v grških Atenah. Na konferenci se bodo župani in lokalni predstavniki, ustvarjalci politik na ravni Evropske unije, predstavniki civilne družbe, akademiki in prostovoljci pogovarjali o lokalnih odzivih na izzive, povezane s povečevanjem tokov migrantov in beguncev v […]

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

PARTNERJI V PROJEKTU:  Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (Češka), Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (Poljska), Diversity Development Group (Litva), Inter Alia (Grčija), Asylkoordination Österreich (Avstrija)  and Trabajadoras de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa (Spain)

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2020 – 31. 8. 2022

FINANCER PROJEKTA: Program Evropske unije Evropa za državljane