Prispevek k vzgoji otrok in mladih za odgovorno državljansko delovanje

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Bosna in Hercegovina, Srbija
NASLOV PROJEJKTA: IZOBRAŽEVANJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH – prispevek k opolnomočenju otrok in vzgoji za odgovorno državljansko delovanje
PARTNERSKI ORGANIZACIJI: OSMIJEH – Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje volonterskog rada, Gračancia, BiH in Centar SRCE, Novi Sad, Srbija
TRAJANJE PROJEKTA: 2013 – 2014
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je prispevati k vzgoji otrok in mladih za odgovorno državljansko delovanje v BiH In Srbiji (v BiH, občine v Tuzlanskem kantonu in Doboj Istoku; v Srbiji – Vojvodina) skozi izobraževanje o človekovih pravicah in prostovoljsko delo.
GLAVNE DEJAVNOSTI V PROJEKTU: Usposabljanje za šolske delavce, tiskanje pisanih gradiv, izvajanje delavnic z otroki na temo otrokovih pravic, izobraževanje za vrstniške edukatorje, vrstniško izobraževanje, delovanje prostovoljcev na področju promocije in zaščite pravic.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

MRS