STOP izkoriščanju delavcev

V letošnjem letu nadaljujemo projekt, ki ga izvajamo že peto leto zapored.

Namen projekta “Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju” je informirati, ozaveščati in opolnomočiti migrantske delavce o trgovini z ljudmi, o njihovih pravicah, dolžnostih ter jim predstaviti možnosti, ki jim jih ponujajo programi vključevanja v slovensko družbo. Gre za nadaljevanje projekta, ki smo ga izvajali že v lanskem letu.

Cilji projekta so:

  • Ozaveščanje delavcev migrantov/delavk migrantk o potencialni nevarnosti trgovine z ljudmi;
  • Opozarjanje delavcev migrantov/delavk migrantk o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi;
  • Informiranje o vzvodih, ki delavcem migrantom/delavkam migrantkam lahko pomagajo preprečiti izkoriščanje;
  • Identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim podporo in zaščito lahko nudijo;
  • Lažja integracija migrantov v Sloveniji.

V letošnjem letu pri informiranju sodelujemo z Društvom Ključ.

Informiranja bomo izvedli v 7 krajih po Sloveniji.

Letaki “Stop izkoriščanju delavcev” v različnih jezikih:
[slo] [alb] [eng] [bolg] [BIH] [fr] [chinese] [mkd] [rom] [rus]

Za vprašanja, nasvete in pomoč v zvezi z izkoriščanjem delavcev in trgovino z ljudmi smo vam na voljo na info@filantropija.org ali 01/ 430 12 88.

 

Več informacij o boju proti trgovini z ljudmi: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru aktivnosti namenjenih ozaveščanju javnosti o trgovini z ljudmi.

Urad_vlade_RS_za_komuniciranje

Proti_trgovini_z_ljudmi_logo_barvni

 

 

 

 

Plakat_UKOM2015

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas