Archive for Tag: šole

Prostovoljstvo ljudem osmišlja življenje

Nevenka Alja Gladek je sodelavka Slovenske filantropije od pomladi 2011. Od vsega začetka si prizadeva za prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju, kot tudi v bolnišnicah. Prostovoljstvo v šolah je pomemben dejavnik pro-socialnega razvoja otrok in mladostnikov, zato je napisala priročnik ABC prostovoljstva v šoli, ki ga je Slovenska filantropija...

Read More