– Po zgledu organizacije Omega Graz iz Avstrije, Slovenska filantropija Mestni občini Ljubljana predlaga ustanovitev Ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. K ustanovitvi poleg občine pristopijo še Zdravstveni dom Ljubljana, Škofijska Karitas Štepanja vas in Slovenska filantropija.
– Zaradi prostorske stiske se selimo v nove prostore na Resljevo cesto v Ljubljani.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor