S podporo Norveškega mehanizma vzpostavimo prvi medgeneracijski skupnostni center pri nas – Hišo Sadeži družbe Murska Sobota. Vzpostavimo nov skupnostni model delovanja v lokalni skupnosti, ki ga z leti nadgrajujemo in širimo.