Delo z begunci in mladimi razširimo še na starejše. Prvi projekt je Skupaj za večjo kvaliteto življenja, katerega namen je prostovoljsko aktiviranje starejših za zagovarjanje njihovih pravic, poteka pa na Ptuju in v Ljubljani. Kasneje iz tega zraste projekt Starejši za starejše, ki ga kasneje prenesemo na ZDUS.